Heeft u uw praktijk op orde?

1. Een professionele praktijk die gezien en gevisiteerd mag worden.
2. Wetten / richtlijnen en protocollen.
3. Hoe voorkom ik een klacht, hoe te handelen als het misgaat.