Samenwerken in de 1e lijn

Docent:

Ria van Rooijen

Leslocatie:

Haven West 9
7731 GS OMMEN

Datum:

Vrijdag 11 februari 2022 van 10.00-17.00 uur. Schrijf u hier in.

Kosten:

€ 160,- inclusief water/koffie/thee en verse soep tussen de middag. U neemt uw eigen lunch mee.

Geaccrediteerd:

Geaccrediteerd door de KTNO K12383 voor 0.5 ects.

Doelgroep:

Voor alle therapeuten, coaches en andere gezondheidsprofessionals die graag meer willen samenwerken met (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Toelatingsvoorwaarde:

Een vakopleiding en diploma Medische Basiskennis.

Omvang en resultaat:

1 lesdag van 10.00-17.00 uur.

Inhoud:

U verkrijgt met deze bij- en nascholing inzicht in de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hoe werken de huisarts en de fysiotherapeut maar ook andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg. Veder wordt ingegaan op de verschillende manieren van (samen) werken met huisartsen, fysiotherapeuten en anderen. Wat heeft u nodig en wat hebben zij van u nodig om een verwijsrelatie op te bouwen.

Tevens bespreken we kort het nut van intervisie, reflectie en aspecten van kwaliteitsdenken op een heel praktische manier.

Voorbereiding en aanbevolen literatuur:

Vooraf aan de lesdag verzoeken wij u een korte casus voor te bereiden. Hiervoor stellen wij u de vraag te kijken naar wat u lastig vond als therapeut. Denkt u aan twijfel, hoe contact te leggen met de huisarts enz. Beschrijf de casus anoniem en mail deze uiterlijk 1 week voor de lesdag naar administratie@prevenzis.nl.
Aanbevolen literatuur:

Opzet lesdag:

Wij starten de lesdag met het inventariseren van de knelpunten die u als therapeut ervaart.

  • Er wordt een overzicht gegeven van wat huisartsgeneeskunde inhoudt, inhoudelijk en organisatorisch. En wat u daar als therapeut van kunt merken. Datzelfde doen we voor de fysiotherapie en eventueel een andere beroepsgroep, indien dat voor de deelnemende therapeuten vanuit hun achtergrond van belang is. Dit wordt interactief gedaan.
  • Terminologie en definities binnen kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde. Als voorbeeld worden het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht. Het CanMeds competentieprofiel wordt toegelicht, evenals wat van de beroepsoverstijgende wet- en regelgeving. Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van uw praktijk goed te houden en waar nodig te verbeteren? Welke kwaliteit verbeter instrumenten zou u kunnen gebruiken. Hoe formuleert u uw doelen SMART? Deze aspecten gaan we met elkaar bespreken.
  • Praktijk oefening komt aan de orde door middel van een casus uit uw eigen praktijk of van een collega. U gaat een conclusie en plan van behandeling formuleren. Vervolgens maakt u zelf een conceptbrief op voor de huisarts van de cliënt. De brieven worden deels besproken gedurende de praktijk oefening. U krijgt een format van een dergelijke brief mee.
  • U ontvangt een beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst e.a. Een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering wordt gegeven.
  • We bespreken tevens de grenzen van wat u als therapeut kunt doen en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Hoe schrijft u een brief aan een huisarts?