Samenwerken met de huisarts en de fysiotherapeut

Hoe schrijft u een verwijsbrief? Wat heeft de huisarts nodig om met u als complementair therapeut te gaan samenwerken? En de fysio?

Inhoud

In deze nascholing leer je meer over hoe dokters zorgen voor hun kwaliteitsbewaking, hoe het werkt in de zorg en ga je praktisch en interactief aan de slag met nadenken over hoe je als complementair therapeut kwaliteit levert. Wat kun je zelf? Waar vul je de huisarts aan? Waar vul je de fysio aan? Je leert over de samenwerkingsverbanden in met name de eerstelijns zorg en hoe je daar als therapeut een plekje in verwerft.

Huisartsgeneeskunde en fysiotherapie

Je krijgt een overzicht van huisartsgeneeskunde, inhoudelijk en organisatorisch. En wat je daar als therapeut van merkt. Datzelfde krijg je voor de fysiotherapie en eventueel een andere beroepsgroep, indien dat voor jou van belang is. Dit wordt interactief gedaan.

Kwaliteitsbeleid

Terminologie en definities binnen kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde. Als voorbeeld worden het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht. Je krijgt informatie over het CanMeds competentieprofiel en over beroepsoverstijgende wet- en regelgeving. Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van jouw praktijk goed te houden en waar nodig te verbeteren? Welke kwaliteitverbeterinstrumenten gebruik je. Hoe formuleer je jouw doelen SMART? Deze aspecten gaan we met elkaar bespreken.

Praktijk

Praktijkoefening pak je op door een casus uit jouw eigen praktijk of van een collega. Je gaat een conclusie en plan van behandeling formuleren. Vervolgens stel je zelf een conceptbrief op voor de huisarts van de cliënt. De brieven worden deels besproken gedurende de praktijkoefening. Jekrijgt een format van een dergelijke brief mee.

·Je ontvangt onder andere een beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Ook krijg je een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering.

We bespreken tevens de grenzen van wat je als therapeut doet en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Hoe schrijf je een brief aan een huisarts? Tijdens de lesdag gaan we ook in gesprek over hoe je contact legt met een huisarts in de buurt en wat je daarvoor nodig hebt.

Voorbereiding

Er is een voorbereiding met huiswerkvragen voor deze nascholing. Met deze vragen kijk je alvast naar het kwaliteitsdenken in de reguliere zorg en kun je reflecteren over wat je daar als therapeut van kunt leren. Je neemt een anonieme casus uit je praktijk mee naar de lesdag. Bijvoorbeeld een casus met wat ‘;haken en ogen’, of inhoudelijk lastig, of waarbij je twijfel had, of waarbij een rode vlag aanwezig was.

Aanbevolen literatuur: ·

Praktisch

Locatie: bij Prevenzis, Haven West 9, 7731 GS OMMEN of bij Esoterra massage opleidingen, P.C. Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven

Datum: vrijdag 27 januari in Ommen Schrijf je hier in.

Tarief: € 175,-

Tijden: 9-17 uur

Accreditatie: bij CGO voor 0,5 EC (in aanvraag)

Doelgroep:

Alle therapeuten, coaches en andere gezondheidsprofessionals die graag meer willen samenwerken met (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Toelatingsvoorwaarde:

Je hebt een vakopleiding en diploma Medische Basiskennis.

Docent:

Ria van Rooijen,

fysiotherapeut niet praktiserend, sportarts en AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde.

Ria is een ervaren MBK-docent (en tevens Hoofd Opleidingen bij Prevenzis). Zij was jarenlang visitator en voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Zij is onder andere coach bij de peer review van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Met haar uitgebreide kennis en ervaring geeft zij heel praktische lessen waarbij jij interactief wordt uitgenodigd jouw kennis uit te breiden.

Je gaat naar huis met extra kennis en vaardigheden om daadwerkelijk te gaan samenwerken met huisartsen en fysiotherapeuten.

Ria van Rooijen