Fascia 8-daagse

In deze 8-daagse nascholing voor professionele therapeuten krijg je meer kennis over het neurofasciale systeem/myofasciale ketens van het menselijk lichaam.
Klachten van het bewegingsapparaat zijn vaak gerelateerd aan het disfunctioneren van het fasciale systeem. De fascia leert ons anders kijken naar klachtpatronen. Je kunt als professional na het volgen van deze module bij cliënten beter relaties leggen tussen pijnklachten in de verschillende regio’s van het menselijk lichaam.

Doelstelling

In deze 8-daagse kun je bij jezelf en je cliënten vanuit het fasciale denken de patronen herkennen en aan de hand hiervan je cliënten beter van dienst zijn.

Inhoud

De nascholing bestaat uit theorie en veel praktijk. Per lesdag lichten we er een paar onderwerpen uit:

Dag 1 en 2
Na een deel theoretische achtergrond (anatomie) stappen we vrij snel over naar uitleg over de embryologische oorsprong van het neurofasciale systeem en de daarbij behorende functies. We benoemen typologie en de daarmee samenhangende klachtenpatronen.
Fascia kent verschillende lagen en structuren en palpatie, voel en ervaar!

Dag 3 en 4
Naast een deel theorie over neurofasciale structuren (fysiologie en patahologie) staat het onderzoek en de interpretatie van myofasciale ketens centraal, in combinatie met het behandelen van restricties.

Dag 5 en 6
Tijdens deze lesdagen is er veel praktisch handelen. Een tweetal deelgebieden komen uitvoerig aan de orde, te weten de thorax en de m.iliopsoas. We verwachten dat je regelmatig hebt geoefend, dat levert vaak vragen op. Daarom bespreken en doorlopen we de ingebrachte casuïstiek.

Dag 7 en 8
Een interessante verdiepingsdag over de embryonale ontwikkeling van de fascia van het bewegingsapparaat en hun relatie tot de verschillende organen. Een introductie in het onderzoek en behandelen van klinische patronen van de fasciale lijnen van de viscera.

Toelatingseisen

De masterclass is op HBO niveau. Zorgverleners zoals therapeuten, fysio’s en artsen zijn van harte welkom.

Prevenzis heeft de nieuwe opleiding voor 240 EC geaccrediteerd bij CPION voor Neuromusculaire therapie (triggerpointtherapeuten) en Neurofasciale therapie (Bowentherapeuten). De module Fascia is daarvan een onderdeel, maar is ook los te volgen.

De module is ook te volgen voor therapeuten met achtergrond Feldenkreis, Emmet of Rolfing en BSM-de Jong.

Praktische Informatie

  • Docent: Jacqueline Maas
  • Aantal deelnemers: 8 tot 14
  • Datum: 23-24 juni, 28-29 oktober, 24-25 november, 22-23 januari 2024
  • Tijd: 10.00 – 17.00 uur
  • Locatie: Vaartweg 92 te Bussum
  • Lunch: de lunch mag u zelf meenemen
  • Bijdrage: € 1395,- in één keer of in maandelijkse termijnen. De eerste termijn bedraagt € 200,- bij inschrijving, daarna ontvangt u van juli 2023 tot en met januari 2024 een incasso van € 175,- per maand. De laatste incasso dient uiterlijk 9 januari 2024 te zijn voldaan.
  • Readers: de readers worden op de 1ste en de 7de lesdag uitgereikt.
Jacqueline Maas