Aanvraag vrijstelling (formulier)

Voor onderdelen van onderwijs (bij meerjarig onderwijs, jaargangen en onderwijs waarbij dat expliciet is aangegeven) kun je, onder omstandigheden, vrijstelling aanvragen.

Let op: Als je nog niet in het bezit bent van een diploma Medische Basiskennis, kun je voor modulen die onderdeel vormen van deze opleiding GEEN vrijstelling aanvragen omdat dit niet is toegestaan door PLATO, zorgverzekeraars en/of beroepsverenigingen. Je kunt uitsluitend vrijstellingen aanvragen voor modulen die vallen onder Medische Basiskennis als je al een geldig diploma bezit en deze opleiding (deels) wilt volgen in het kader van het opfrissen van je kennis en/of in het kader van bij-/nascholing.

Kijk voor HIER voor het beleid ten aanzien van vrijstellingen.

Na het downloaden van het aanvraagformulier sla je dit op, op je eigen computer.
Je vult het formulier zo compleet mogelijk in en slaat het weer op (als word-document).
Je stuurt het formulier (als word-document, geen pdf-bestand van maken aangezien de beslissing nog moet worden ingevuld door de ExCie) per mail op aan administratie@prevenzis.nl waarbij je niet vergeet de benodigde ‘bewijsmaterialen’ bij te voegen.

Na beoordeling door de ExCie, ontvang je bericht over het besluit.

NB: Indien je het niet eens bent met het besluit van de ExCie kun je, eenmalig, beroep instellen bij het management van Prevenzis (voeg een motivatie voor je beroep bij). Je mag daarbij geen nieuwe documenten toevoegen: stuur uitsluitend de originele aanvraag, het besluit van de ExCie en de origineel bijgesloten documenten op. Indien je beroep valide is, zal je aanvraag opnieuw beoordeeld worden.
Je ontvangt bericht van het besluit. Dit besluit is bindend.

Vraag vrijstellingen altijd tijdig aan (4 weken voorafgaand aan de start van het betreffende module).
Prevenzis heeft er uiteraard begrip voor dat dit, voor modulen die starten aan het begin van een opleiding of jaargang, niet altijd mogelijk is en zal daarin coulant omgaan met deze termijn bij de start van onderwijs.

Een beslissing m.b.t. vrijstelling is eerst geldig nadat je deze hebt ontvangen.
De originele aanvraag, de beslissing van de ExCie en de ‘bewijsmaterialen’ dien je op te nemen in je portfolio.

Je kunt het formulier HIER DOWNLOADEN.