Bij- en Nascholing

Onder Bij- en nascholing verstaat Prevenzis al dat onderwijs dat bedoeld is om reeds aanwezige kennis op peil te houden, te verdiepen of te verbreden.

Prevenzis gaat hierbij uit van de definities zoals die zijn aangenomen door het CAM Platform:

  • Bijscholen is extra (ontbrekende) kennis later (na een beroepsopleiding) alsnog aanleren.
  • Nascholen is vakkennis up to date houden.

Onder Nascholing valt dan ook het verdiepen van die kennis terwijl onder Bijscholing het verbreden van kennis valt.

Het mag helder zijn, dat de grenzen tussen nascholing en bijscholing uiterst arbitrair zijn; wat voor de ene therapeut nascholing is, kan voor de andere therapeut bijscholing zijn.

In dit kader zal Prevenzis ook, teneinde therapeuten voorafgaand aan een bredere (omvangrijker) studie/scholing te kunnen laten bepalen of een aanvullende (verbredende) studie voor hen interessant en passend is, bij-/nascholingsdagen aanbieden ter kennismaking met (nieuwe) onderwerpen, therapieën, behandelmethoden.

Door beroepsverenigingen (en wellicht andere betrokken organisaties) wordt van therapeuten verwacht dat zij zich jaarlijks bij-/nascholen teneinde hun kennis, kunde en vaardigheid op peil te houden en/of te verbreden of te verdiepen.
Prevenzis verwacht, met dit aanbod, hierin te kunnen faciliteren.

NB: Bij-/nascholingen vallen altijd onder het ‘kort onderwijs op Hbo-niveau’. Immers: de therapeut functioneert op Hbo-niveau en zal, teneinde te voldoen aan de eisen, onderwijs dienen te volgen dat past bij zijn niveau.

De omvang van bij-/nascholingsonderwijs varieert van 1 dag (workshop, seminar, enzovoort) tot (doorgaans) niet langer dan 15 lesdagen (cursus). Onderwijs dat langer duurt dan 15 lesdagen, rangschikt Prevenzis onder het ‘Onderwijs op Hbo-niveau’ maar kan nog steeds gebruikt worden als bij-/nascholing.

Basic ERGON Seminar (1)

Hieronder kunt u informatie vinden over het Basic ERGON Seminar. 
U gebruikt de pijltjes links en rechts om door de verschillende onderwerpen te navigeren. Door op de korte preview tekst te klikken, kunt u de gehele tekst zichtbaar maken.

Revolution Slider Error: Slider with alias BES-1 not found.
Maybe you mean: 'home_posts' or 'home_header' or 'BESjan19' or 'Claim-Klacht' or 'BESmei2019'

Basic ERGON Seminar (2)

Hieronder kunt u informatie vinden over het Basic ERGON Seminar. 
U gebruikt de pijltjes links en rechts om door de verschillende onderwerpen te navigeren. Door op de korte preview tekst te klikken, kunt u de gehele tekst zichtbaar maken.

Revolution Slider Error: Slider with alias BES-2 not found.
Maybe you mean: 'home_posts' or 'home_header' or 'BESjan19' or 'Claim-Klacht' or 'BESmei2019'

Basic ERGON Seminar (3)

Hieronder kunt u informatie vinden over het Basic ERGON Seminar. 
U gebruikt de pijltjes links en rechts om door de verschillende onderwerpen te navigeren. Door op de korte preview tekst te klikken, kunt u de gehele tekst zichtbaar maken.

Revolution Slider Error: Slider with alias BES-3 not found.
Maybe you mean: 'home_posts' or 'home_header' or 'BESjan19' or 'Claim-Klacht' or 'BESmei2019'