4-daagse Verdieping Narratief Redeneren en Psychosomatisch Werken

Docent: Bonne Eigenhuis
Leslocatie:
Haven West 9
7731 GS Ommen
Tijdstip:
woensdag 9 en donderdag 10 juni 2021
woensdag — en donderdag — juli 2021
Alle dagen van 10.00 – 17.00 uur.

Aantal deelnemers:

10 – 14
Jouw investering:
€ 595,- per persoon, btw-vrij. Schrijf je hier in
Inclusief water/koffie/thee. Je mag jouw eigen lunch meenemen, wij zorgen voor soep
Doelgroep:
Op hbo-niveau afgestudeerde therapeuten, para-medici en artsen
Toelatingsvoorwaarde:
Minimaal afgeronde opleiding op Hbo-niveau
Liefst beide introductiedagen; narratief redeneren en psychosomatisch werken
Omvang en resultaat:
4 lesdagen (1 EC)
Je ontvangt na afloop een certificaat
Bijzonderheden:
Voor deze workshop is KTNO-accreditatie aangevraagd

Diepgaande clientbenadering

Leer je client vanuit een breed perspectief te benaderen.

Elk mens is onderdeel van een groot geheel en gedraagt zich als een complex adaptief systeem ten opzichte van zijn omgeving en leefwereld. Elke gedraging wordt gevoed vanuit gedachten en gevoelens. Dit proces vindt overwegend plaats buiten het bewustzijn om. Onbewuste gedachten en gevoelens openbaren zich vaak via (non) verbale communicatie. Door alert te zijn op deze gedragingen, de criteria, accenten en door “tussen de zinnen door” te luisteren biedt jouw client je een kijkje in zijn complexe werkelijkheid.

Door goed contact te maken en een veilige en vertrouwde omgeving te creëren kan jouw client je een schat aan informatie bieden die zeer waardevol kan zijn om inzicht te krijgen in belemmerende factoren in het herstelproces.

Actief luisteren en rapport maken zijn essentiële vaardigheden om de client de mogelijkheid te bieden zijn verhaal te vertellen. Dit verhaal zegt iets over de wensen, verwachtingen, angsten en opvattingen. Vaak zijn deze opvattingen disfunctioneel voor het herstelproces. Disfunctionele opvattingen kunnen een aanleiding zijn tot herdefiniëring en vormen dus een behandelbare component.

Hoe je deze opvattingen herkent en signaleert en hoe je de client kan aanzetten deze opvattingen te heroverwegen en veranderen leer je in deze vervolgtraining.  

Als cursist krijg je tools en methoden aangereikt om antwoorden te vinden op vragen als: wie is de persoon die hulp vraagt? wat wil diegene werkelijk? Wat is het verband tussen emoties, gedachten, overtuigingen en opvattingen enerzijds en de situatie waarin de cliënt verkeert anderzijds?

Wat denkt de cliënt over zichzelf en zijn (fysieke) situatie? Bevorderen of belemmeren deze gedachten het herstelproces? Hoe interpreteert de cliënt zijn eigen situatie? Hoe zijn deze interpretaties ontstaan? Is er sprake van gele vlaggen zoals ilness beliefs, ziektewinst of coping strategie? Welke coping-stijl of strategie hanteert jouw cliënt? Je leert het Metamodel toepassen en verfijnt je communicatieve vaardigheden. Je leert inzicht en structuur te krijgen en de werkelijke betekenis achter het verhaal te ontdekken, zodat je in staat bent je behandelplan vanuit een breed perspectief in te zetten.

Over Bonne:

Bonne woont met zijn vrouw en twee kinderen in Haarlem.

Hij is geboren op 12 augustus 1975 in Wommels (Friesland). Na het voltooien van de opleiding fysiotherapie verdiept hij zich in arbeids- en beeldscherm gerelateerde klachten. Hij publiceert in 2000 de boeken “Zelftherapie bij RSI” deel 1 en 2.

In 2003 doet Bonne zijn eerste ervaring op als docent aan de opleiding Triggerpointcoach. In 2004 start hij ook als docent bij het Big Move Instituut. In 2007 wordt Bonne gevraagd om les te geven aan de Hogeschool van Amsterdam. Op de afdeling Health Professions geeft Bonne 12 jaar lang werk- en hoorcollege aan de collegae van de toekomst.

In 2014 behaalt Bonne via de CNA van de Universiteit van Amsterdam het diploma Basis Kwalificatie Hoger Onderwijs (BKO). Bonne is ingeschreven bij het CRKBO.

Werkwijze

Bonne wil al de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren delen met onderwijsinstellingen en professionals in Nederland.

Bonne besteedt in zijn trainingen veel aandacht aan een prettige, ongedwongen, open en veilige omgeving. Hij creëert een werkveld waarin cursisten zich thuis voelen, zich gehoord voelen en een inbreng hebben in de samenstelling van de training (procesmatig werken). Alle trainingen kenmerken zich door een ideale verhouding tussen theorie en praktijk en het aanleren van vaardigheden die direct toepasbaar zin in de praktijk.

Schrijf je hier in.