Homotoxicologie & BBRS

Docent: Nico Smits

Leslocatie: Ommen

Datum: 13 juni 2020

Workshop prijs; € 169,- per persoon (inclusief water/koffie/thee).
Deelnemers dienen zelf hun lunch te verzorgen.

Tot 1 maand voor aanvang kan deze cursus tegen de gereduceerde prijs van € 149,- worden geboekt. Deze korting wordt automatisch verwerkt.

In deze bij-/nascholing worden de Homotoxicologie, inclusief de 6-fasentabel van Reckeweg, en het Bio-Basis Regulatie Systeem (BBRS) behandeld.
Doel van deze workshop is enerzijds het ‘verder kijken dan de grenzen van je eigen vakdiscipline’ en anderzijds te gaan begrijpen dat ziekte (en gezondheid) niet vanuit het niets ontstaat; er is altijd een oorzaak voor en die ligt, bezien vanuit de homotoxicologie en het BBRS, niet zo zeer in oorzaken van buitenaf maar juist in oorzaken van binnenuit..

Iedere therapeut maakt het wel mee: een client die al een groot aantal behandelingen heeft gehad en maar niet vooruit wil gaan.
Of de client die na meerdere behandelingen alleen maar meer problemen krijgt.
Uiteraard zijn daar redenen voor, redenenen waarop we tijdens deze workshop zeker in zullen gaan.

Het betreft hier een interactieve workshop waarbinnen voldoende ruimte is voor de inbreng van de deelnemers.