Narratief Redeneren

Tool in de diagnosticering

Docent: Bonne Eigenhuis
Leslocatie: Haven West 9
7731 GS Ommen
Datum: woensdag 21 oktober 2020
Aantal deelnemers (min-max): 10 – 18
Jouw investering: € 179,- per persoon, btw-vrij
Inclusief water/koffie/thee.
Doelgroep: Op hbo-niveau afgestudeerde therapeuten, para-medici en artsen
Toelatingsvoorwaarde: Minimaal afgeronde opleiding op Hbo-niveau
Omvang en resultaat: 1 lesdag (0,25 EC).
Je ontvangt na afloop een certificaat
Bijzonderheden: – Voor deze workshop zal (ook) KTNO-accreditatie worden aangevraagd.
– Bij voldoende belangstelling zal een 2-daagse vervolg/verdiepingsworkshop worden gepland
op 4 en 5 november 2020

Narratief Redeneren is zowel een bijscholing voor therapeuten op het gebied van communicatie en diagnosticering, als een bijscholing in het kader van MBK/PSBK. De bijscholing is aangemeld bij CGO en daarmee een officiele bijscholing voor MBK/PSBK voor het bijhouden van je MBK/PSBK-diploma.
Uiteraard kun je de bijscholing ook gewoon als ‘normale’ bijscholing gebruiken als je jouw verplichte bijscholingen MBK/PSBK al hebt behaald.

In de zorgverlening wordt nog vaak het accent gelegd op het klinische redeneerproces waarbij de medische kennis centraal staat. Bij het Narratief redeneren staat het verhaal van de cliënt centraal. Wat denkt de cliënt over zichzelf en zijn (fysieke) situatie. Bevorderen of belemmeren deze gedachten het herstelproces?

Narrare betekent vertellen.

Als cursist krijg je tools en methoden aangereikt om antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wie is de persoon die hulp vraagt?
  • Wat wil diegene?
  • En wat is het verband tussen emoties, gedachten, overtuigingen en opvattingen enerzijds en de situatie waarin de cliënt verkeert anderzijds.
  • Hoe interpreteert de cliënt zijn eigen situatie?
  • Hoe zijn deze interpretaties ontstaan?
  • Is er sprake van illness belief, ziektewinst of coping strategie?
  • Hoe kunnen we de cliënt aanzetten tot het herdefiniëren van zijn verhaal om de kansen op herstel te vergroten.

De deelnemer leert hoe optimaal contact te maken en te houden, actief te luisteren, door te vragen en in te spelen op wat de cliënt belangrijk vindt.

Over Bonne:

Bonne woont met zijn vrouw en twee kinderen in Haarlem.

Hij is geboren op 12 augustus 1975 in Wommels (Friesland). Na het voltooien van de opleiding fysiotherapie verdiept hij zich arbeids- en beeldscherm gerelateerde klachten. Hij publiceert in 2000 de boeken “Zelftherapie bij RSI” deel 1 en 2.

In 2003 doet Bonne zijn eerste ervaring op als docent aan de opleiding Triggerpointcoach. In 2004 start Bonne ook als docent bij het Big Move Instituut. In 2007 wordt Bonne gevraagd om les te geven aan de Hogeschool van Amsterdam. Op de afdeling Health Professions geeft Bonne 12 jaar lang werk- en hoorcollege aan de collegae van de toekomst.

In 2014 behaalt Bonne via de CNA van de Universiteit van Amsterdam het diploma Basis Kwalificatie Hoger Onderwijs (BKO). Bonne is ingeschreven bij het CRKBO.

Werkwijze

Bonne wil al de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren delen met onderwijsinstellingen en professionals in Nederland.

Bonne besteed in zijn trainingen veel aandacht aan een prettige, ongedwongen, open en veilige omgeving. Hij creëert een werkveld waarin cursisten zich thuis voelen, zich gehoord voelen en een inbreng hebben in de samenstelling van de training (procesmatig werken). Alle trainingen kenmerken zich door een ideale verhouding tussen theorie en praktijk en het aanleren van vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.