Psychosomatisch Werken

Tool in de diagnosticering

Docent: Bonne Eigenhuis
Leslocatie: Haven West 9
7731 GS Ommen
Datum: donderdag 28 mei 2020
Aantal deelnemers (min-max): 10 – 18
Jouw investering: € 179,- per persoon, btw-vrij
Inclusief water/koffie/thee.
Doelgroep: Op hbo-niveau afgestudeerde therapeuten, para-medici en artsen
Toelatingsvoorwaarde: Minimaal afgeronde opleiding op Hbo-niveau
Omvang en resultaat: 1 lesdagen (0,25 EC).
Je ontvangt na afloop een certificaat
Bijzonderheden: – Deze workshop wordt herhaald op donderdag 22 oktober 2020.
Voor deze workshop zal KTNO-accreditatie worden aangevraagd.
Bij voldoende belangstelling zal een 2-daagse vervolg/verdiepingsworkshop worden gepland
op 3 en 4 december 2020

Psychosomatisch Werken is zowel een bijscholing voor therapeuten op het gebied van communicatie en diagnosticering, als een bijscholing in het kader van MBK/PSBK. De bijscholing is aangemeld bij CGO en daarmee een officiele bijscholing voor MBK/PSBK voor het bijhouden van je MBK/PSBK-diploma.
Uiteraard kun je de bijscholing ook gewoon als ‘normale’ bijscholing gebruiken als je jouw verplichte bijscholingen MBK/PSBK al hebt behaald.

Het biopsychosociaal model vormt de basis voor deze training. Je leert naast de chemische processen in het lijf ook persoonlijke en omgevingsfactoren te inventariseren om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de cliënt als geheel. Een breder beeld vormt tevens een uitbereiding van je behandelmogelijkheden.

Vooral bij onbegrepen of a-specifieke klachten waarvoor geen aanwijsbare oorzaak wordt gevonden zijn artsen geneigd te zeggen dat “het” tussen de oren zit of dat de cliënt er mee moet leren leven. In deze situaties kan hetgeen je leert in deze training heel goed van pas komen.

Je leert antwoorden te vinden op vragen als:

  • Welke factoren ondersteunen het natuurlijk herstelproces?
  • Wat zijn ongunstige prognostische factoren en welke “vlaggen” kunnen we ontdekken?
  • Welke coping-stijl of strategie hanteert jouw cliënt.
  • Bevordert of belemmert het gedrag het herstelproces?

Je leert het Metamodel toepassen om inzicht te krijgen in het vaak onbewuste gedrag van de cliënt.

Over Bonne:

Bonne woont met zijn vrouw en twee kinderen in Haarlem.

Hij is geboren op 12 augustus 1975 in Wommels (Friesland). Na het voltooien van de opleiding fysiotherapie verdiept hij zich arbeids- en beeldscherm gerelateerde klachten. Hij publiceert in 2000 de boeken “Zelftherapie bij RSI” deel 1 en 2.

In 2003 doet Bonne zijn eerste ervaring op als docent aan de opleiding Triggerpointcoach. In 2004 start Bonne ook als docent bij het Big Move Instituut. In 2007 wordt Bonne gevraagd om les te geven aan de Hogeschool van Amsterdam. Op de afdeling Health Professions geeft Bonne 12 jaar lang werk- en hoorcollege aan de collegae van de toekomst.

In 2014 behaalt Bonne via de CNA van de Universiteit van Amsterdam het diploma Basis Kwalificatie Hoger Onderwijs (BKO). Bonne is ingeschreven bij het CRKBO.

Werkwijze

Bonne wil al de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren delen met onderwijsinstellingen en professionals in Nederland.

Bonne besteed in zijn trainingen veel aandacht aan een prettige, ongedwongen, open en veilige omgeving. Hij creëert een werkveld waarin cursisten zich thuis voelen, zich gehoord voelen en een inbreng hebben in de samenstelling van de training (procesmatig werken). Alle trainingen kenmerken zich door een ideale verhouding tussen theorie en praktijk en het aanleren van vaardigheden die direct toepasbaar zin in de praktijk.