Reumatische aandoeningen (MBK/PSBK)

Docent: John Schulpen

Leslocatie: Ommen

Datum: 5-12-2019

Minimaal aantal deelnemers: 15

Als je de workshop “Reumatische aandoeningen (MBK/PSBK)” als de workshop “Rode vlaggen (MBK/PSBK)” gelijktijdig boekt, ontvang je een combinatie-korting van 50,- euro.

Deel 1:
De docent verleend inzicht in een groep auto-immuunziekten die specifiek het bindweefsel treft en in casu de collageen proteïnen, de belangrijkste eiwitten van het bindweefsel. Worden behandeld o.a. : Systemische Lupus – en Cutane Lupus Erythematodes, Sclerodermie, Dermatomyositis, Syndroom van Sjögren, Polyarteritis nodosa. 

Deel 2:
De docent verleend inzicht in een aantal zeer uiteenlopende aandoeningen van het voortbewegingsapparaat. die pijn en/of misvormingen veroorzaken in de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren en de pezen  die men kan indelen onder de noemer  “reumatische ziekten”. 

De reumatische aandoeningen kan men grosso modo onderverdelen in vier grote groepen: 
-Ontstekingsreuma
-Artrosen of slijtingsreuma
-Weke delen reuma, buiten de gewrichten
-Reuma van het skelet, vnl. osteoporose

Methodologie

De master class is bedoeld om zowel kennis te vergaren door te luisteren naar de beschrijvingen van de verschillende ziekten, maar tevens om door discussie en praktische voorbeelden een duidelijk beeld  te verkrijgen van de ontstaansmechanismen en de specifieke symptomen van de ziekten te verkrijgen.