Webinar: C-19 vaccinatie, Stier Herman, Schaap Dolly; wat hebben ze gemeen en overzie jij de gevolgen?

Docent:

dr. John Schulpen (arts)

Leslocatie:

Webinar (online via Zoom)

Datum:

9 oktober 2020, 15.00 tot 16.30 uur
Je kunt inloggen vanaf 14.00 uur (log uiterlijk 15 minuten vooraf in). Bestel hier je ticket.

Maximaal aantal deelnemers:

299

Jouw investering:

€ 17,50 per persoon btw-vrij
2 uur zelfstudie voorafgaand aan het webinar (dan wordt het webinar nog interessanter) en 1,5 uur webinar

Doelgroep:

Je bent een zorgverlener of je bent een geïnteresseerde medeburger die:

 • zelf op onderzoek uitgaat om meer informatie te krijgen over de achtergrond van de door Nederland ingekochte vaccins, zie de vaccinportfolio’s;
 • de pro’s en contra’s van de C-19 Vaccinatie wil weten;
 • zelf de pro’s en contra’s tegen elkaar wil afwegen;
 • op grond van eigen bevindingen wil komen tot een weloverwogen keuze om te vaccineren of niet.

Toelatingsvoorwaarde:

Geen

Omvang en resultaat:

3,5 uur
certificaat voor 0,13 EC

Bijzonderheden:

Deze bijscholing is aangemeld bij en geaccepteerd door CGO als officiele bijscholing om het MBK/PSBK-diploma geldig te houden.
Tevens is KTNO accreditatie aangevraagd.

Vaccinatie C-19; Weet jij waar je aan begint?
C-19 is een zogenaamd RNA-virus; wat gebeurt er met jouw genetisch basismateriaal door vaccinatie C-19?

Onder leiding van John Schulpen (arts) verkennen we tijdens dit webinar de stand van zaken. Ook de mogelijke toekomstige scenario’s (mede aan de hand van een stukje ‘geschiedenis’) komen ruimschoots aan bod.
Gaan we van de huidige mens (1.0) naar een “verbeterde” versie: ‘de mens 2.0’?
Kiezen we ervoor mensen via de onnatuurlijke weg van de ‘wetenschap’ aan te passen of laten we de natuur haar gang gaan?

Voordat je de video bekijkt eerst een korte inleiding.

Genetische modificatie of manipulatie?

Genetische modificatie wil zeggen dat bepaalde erfelijke eigenschappen van een levend organisme door menselijk ingrijpen kunnen worden gewijzigd. Wat betekent dit concreet ?

Stier Herman

In 1990 werd in Lelystad stier Herman geboren door genetische modificatie.

Bij stier Herman werd, tijdens de bevruchting, een menselijk gen toegevoegd met als resultaat de eerste genetisch gemodificeerde stier.

Het, in het DNA van stier Herman,  ‘ingebouwde’ menselijke gen was bedoeld om de dochters van Herman melk met een geneeskrachtig eiwit te laten produceren, lactoferrine genaamd. Lactoferrine wordt gebruikt als medicijn tegen (uier)ontstekingen. Omdat het toegevoegde gen bij Herman niet goed werkte, produceerden zijn dochters maar heel weinig van het gewenste medicijn waardoor  Herman eerder een theoretisch dan een praktisch succes was.

Voor meer informatie, zie >> wikipedia << of >> LINK <<.
Svp lezen voorafgaand aan het webinar.

Schaap Dolly

In 1996 werd het schaap Dolly geboren. Dolly was het product van genetische manipulatie in de vorm van ‘klonen’. Dolly was het resultaat van een celkern van uierweefsel van haar ‘moeder’, er kwam geen eicel aan te pas.

Het betrof hier wetenschappelijke experimenten die op het laten groeien van donormateriaal gericht was. Een ‘kloon’ die alleen maar als doel heeft het leveren van ‘reserve onderdelen’?

Voor meer informatie, zie >> wikipedia << of >> LINK <<.
Svp lezen voorafgaand aan het webinar.

Vergelijkbaar?

De ontwikkeling van genetische modificatie leidde in de negentiger jaren in de Kamer, op straat en op TV tot felle discussies.
De vraag is nu: Is vaccinatie C-19 en genetische modificatie (bijvoorbeeld van stier Herman en schaap Dolly) vergelijkbaar?

Vragen die rijzen

 • Past de C-19 vaccinatie jouw genetisch materiaal aan?
 • Voert deze C-19 vaccinatie met een stukje extra ingebouwde RNA-code een genetische manipulatie door in ons menselijk lichaam?
 • Ken jij en weet jij de gevolgen en de mogelijke gevaren daarvan?
 • Op basis waarvan bepaal jij nu je keuze en wat kun je eventueel nog doen? (actie ondernemen of juist niet?)
 • Kies jij voor vaccinatie of juist niet? De keuze is aan jou.

Waarschuwing door Dr Carrie Madej

Weten wij wat er in ons lichaam wordt gespoten, wat zijn de inhoudsstoffen van de nieuwe C-19 vaccinatie?

Dr Carrie Madej legt de vinger op de zere plek en benoemt de transhumanistische achtergrond van de C-19 vaccinatie. ( >> Transhumanisme << )

Transhumanisten proberen de door de natuur gestelde grenzen te doorbreken. Zij vinden dat de ontwikkeling van de mens is voltooid en het de hoogste tijd is voor een volgende fase.
De mens moet, volgens transhumanisten, het heft in eigen handen nemen door het vermengen van het menselijk lichaam met elektronica, bijvoorbeeld door te werken met >> nanotechnologie << of >> LINK <<. Svp lezen voorafgaand aan het webinar.
 “We kunnen en moeten nu technologie gebruiken om de toekomstige evolutie van ons soort bij te sturen”.
Onder andere op de >> website van Peter Joosten << leest u meer over transhumanisme. 

Dr Carrie Madej geeft uitleg over de verandering van de mens naar de “verbeterde” versie: ‘mens 2.0’ door de C-19 vaccinatie, op >> youtube << of >> LINK <<. Svp kijken voorafgaand aan het webinar.

Na deze uitleg nogmaals de vraag: Wat nu?

Kom jij in beweging als je weet van de transhumanistische achtergrond van de c-prik en het toevoegen van een stukje RNA waardoor wij -als we niet oppassen- genetisch gemodificeerd gaan worden?  En wat als we wel oppassen?

Het Europese Vaccinportfolio

Nederland heeft afspraken met 6 fabrikanten die 3 verschillende soorten vaccins leveren. Hieronder een afbeelding; let vooral op de kolom soort!

Ben jij zuinig op jouw genetische code?

Onder de titel “Stier Herman, Schaap Dolly, Vaccinatie; zijn er verbindingen?” geeft de arts dr. John Schulpen op een begrijpelijke wijze uitleg over de genetische basiscode.

Wat ging in het verleden goed bij aanpassing van een gen en wat ging er faliekant mis bij aanpassing van de code. Nu we aan de vooravond staan van een grote ingreep, namelijk wereldwijde vaccinatie van de bevolking:

 • Waar moet je vooral op letten?
 • Hoe maak je de ‘juiste’ keuze?

Ook geeft John uitleg over het Europese Vaccinportfolio. Hoe werken de verschillende types vaccins en wat zijn de consequenties voor het menselijk lichaam.

Vaccineren of niet?

Doordat aan de C-19 vaccinatie een enzym is toegevoegd dat licht afgeeft (luciferase) is straks, via vrij simpele methoden, te zien of iemand gevaccineerd is. Van overheidswege wordt gezegd dat het vaccin niet wordt opgelegd, ook werkgevers mogen werknemers hiertoe niet verplichten.

Straks zal blijken hoe democratisch Nederland is. Levert vaccineren voordelen op en gaan NIET-gevaccineerden hinder ondervinden? Het is een ultieme democratische test, het werpt licht op de vraag hoe democratisch Nederland werkelijk is: een graadmeter!

Denk goed na over de stappen die je zet en wat de consequenties van die keuze zijn want ‘terugdraaien’ behoort niet tot de mogelijkheden. Hou zelf regie in handen: ga vroegtijdig op onderzoek uit en neem straks de juiste beslissing!

NB: Deelnemers worden geacht de documenten vooraf te hebben gelezen en de film te hebben bekeken.

Stuur deze informatie gerust door naar bekenden, vrienden, collega’s, enzovoort, die mogelijk ook geinteresseerd zijn.