Vaccinaties

Docent: Nico Smits

Leslocatie: Ommen

Datum: Nog niet gepland
Belangstelling voor deze workshop? Gebruik dan dit FORMULIER.

Minimaal aantal deelnemers: 10

In alle media en op internet zijn talloze bijdragen te vinden die (aanstaande) ouders er op wijzen dat vaccinaties voor hun (toekomstige) kinderen noodzakelijk zijn en dat de verschillende kinderziekten waarvoor gevaccineerd wordt tot de ‘dodelijke’ ziekten behoren.

Veelal blijkt, bij enig onderzoek, dat hier kortweg de ‘adviezen’ van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden weergegeven en het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) wordt gepromoot.
De ‘adviezen’ van het RIVM zijn grotendeel (mogelijk: geheel) gebaseerd op onderzoeksmateriaal dat bijna uitsluitend afkomstig is van de vaccinfabrikanten.

Helaas is weinig onafhankelijk onderzoek beschikbaar en het onderzoek dat beschikbaar is uit onafhankelijke bron, komt vooral uit op de conclusie dat vaccinatie helemaal niet te adviseren is, kinderziekten zeer zelden een dodelijke (of zelfs ernstig) verloop hebben, en nog erger: dat de negatieve gevolgen van vaccinatie mogelijk kwalijker zijn dan het beoogde effect.

Steeds meer (aanstaande) ouders beginnen zich te realiseren dat vaccinatie helemaal niet ‘verplicht’ is; het is een keuze die je maakt als ouder. Een keuze die gebaseerd moet zijn op informatie waarbij zowel de positieve als de negatieve consequenties helder zijn/worden.

Juist aan de informatie over de negatieve consequenties ontbreek het in hoge mate. In hoge mate worden (aanstaande) ouders die zich vooraf goed informeren en breed informatie zoeken, afgeschilderd als dwaze gelovigen, misleidde ouders, anti-vaxxers (terwijl ze juist helemaal niet ‘anti’ zijn maar slechts ‘goed geïnformeerd’), enzovoort.

Gebruikers van middelen worden geacht zich te informeren over het middel dat ze gebruiken, daarvoor zijn de bijsluiters bij geneesmiddelen toegevoegd. Vreemd genoeg ontvangen ouders slechts heel zelden (en dan nog alleen als ze daar specifiek om vragen) een bijsluiter van een vaccin (waarbij opmerkelijk genoeg twee verschillende bijsluiters met daarop volkomen verschillende informatie beschikbaar zijn: een voor artsen en een voor leken).
Aangezien direct daarop het betreffende kind wordt/is gevaccineerd, hebben ouders geen enkele kans om zich vooraf te informeren: het vaccin is immers al toegediend.

Als gevolg van alle berichtgeving, krijgen ook therapeuten steeds meer vragen over vaccinaties. Aangezien vaccinaties onder de verplichte MBK-opleiding vallen maar slechts summier worden behandeld, gaat deze workshop dieper in op de mythe van de vaccinaties.

Gedurende hun opleiding krijgen artsen maar liefst 3 bladzijden (!!!) voorgeschoteld over vaccinaties. Een hele bladzijde daarvan betreft het RVP. Consultatiebureau artsen krijgen aanvullend, tijdens hun ‘opleiding’ bij het RIVM, uitsluitend de RIVM-informatie voorgelegd; slechts een zijde van de medaille dus.
Nico bestudeert inmiddels al ongeveer 30 jaar alles dat met vaccinaties te maken heeft, zowel positief als negatief.
Het is dus redelijk veilig te stellen dat hij mogelijk/waarschijnlijk meer kennis heeft van de materie dan artsen beschikbaar hebben.