Aanbod bij-/nascholingen

Onder het aanbod bij-/nascholingen valt al het onderwijs dat bedoeld is om reeds werkzame therapeuten te helpen hun beroep (vakdiscipline) te onderhouden en/of uit te breiden.

Therapeuten dienen, conform de eisen van hun beroepsvereniging, jaarlijks een aantal studiepunten onder bij-/nascholing te behalen.

Prevenzis voorziet daarin door jaarlijks een breed aanbod aan bij-/nascholingen te programmeren.