Informatief, Leerzaam, Oefening of Preventie

Prevenzis beschikt, dankzij een uitgelezen team docenten,over een enorme hoeveelheid kennis (en de mogelijkheid tot het aanleren/distribueren daarvan.

Naast het opleiden en bij-/nascholen van therapeuten, realiseert Prevenzis zich, dat zij ook een maatschappelijke functie heeft: daar waar therapeuten door middel van geleverd onderwijs worden opgeleid om in hun latere beroepsuitoefening zorg te verlenen en deze therapeuten middels bij-/nascholing worden ondersteund in hun groei naar expert, kan Prevenzis;

  • (potentiële) Gebruikers in het kader van informatieverstrekking voor-informatie verstrekken over mogelijke behandelwijzen/therapieën;
  • Belangstellenden informeren over, voor hen, leerzame onderwerpen m.b.t. ziekte en gezondheid;
  • Belangstellenden door middel van het aanbieden van oefeningen (tijdens series/pakketten) tijdens vaste oefenmomenten ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan yoga, tai-chi, qi-gong, do-in maar ook meditatie, visualisatie, enzovoort);
  • Belangstellenden voorlichten en, waar gewenst,ondersteunen in het voorkomen van ziekte en ongemak (preventie).

Waar voor therapeuten het zwaartepunt ligt op het uiteindelijk uitoefenen van een beroep en het aanleren van de daarvoor benodigde kennis, kunde en vaardigheid, ligt het aanbod in dit onderdeel juist op het met minimale theorielessen gebruiken van mogelijkheden die wellicht enorm ondersteunend van karakter zijn en vooral het beoefenen ervan in een ontspannen sfeer tot een groot plezier maakt.

Voor dit aanbod is geen enkele kennis noodzakelijk, een ieder kan er aan deelnemen en er uithalen wat voor hem (of haar) interessant of bruikbaar is.
Bij een deel van het aanbod zal, in overleg met deelnemers, aanvullend of aansluitend meer momenten gepland worden.