Diploma, Certificaat, Bewijs van Deelname

Propedeuse diploma

Studenten die alle modulen van het eerste studiejaar hebben afgerond (i.c. alle 60 studiepunten hebben behaald) ontvangen een zogenaamd ‘propedeutisch diploma’.

Certificaat

Meerjarige Hbo-niveau opleidingen
Studenten die een meer-jarige opleiding op Hbo-niveau volgen en alle modulen van dat jaar met positief resultaat hebben afgerond, kunnen aan het eind van elk studiejaar een Certificaat ontvangen.
Op het certificaat zijn  de behaalde modulen vermeld met de daarbij behorende studiepunten.
Dit certificaat kan NIET gebruikt worden om in te schrijven bij een beroepsvereniging noch om studiepunten te verkrijgen bij een beroepsvereniging in het kader van  bij-/nascholing noch om vakdisciplinebekwaamheid of startvaardigheid aan te tonen.
Het betreft hier uitsluitend een certificaat waarmee de vorderingen tijdens de opleiding worden vastgelegd.

Diploma

Aan het eind van de opleiding (zowel de opleidingen op Hbo-niveau als de jaargangen op post-Hbo-niveau) ontvangt de student, mits alle modulen met positief resultaat zijn afgerond en (bij 4-jarige Hbo-niveau opleidingen) het afstuderen positief is afgerond, een diploma.
Op het diploma zijn  de behaalde modulen vermeld met de daarbij behorende studiepunten.
Het diploma kan worden gebruikt om in te schrijven bij een beroepsvereniging en om vakdisciplinebekwaamheid en/of startvaardigheid/startbekwaamheid aan te tonen.

Bewijs van Deelname

Studenten die, om welke reden dan ook, hun studie (Hbo-niveau en/of post-Hbo-niveau) staken, kunnen op verzoek een Bewijs van Deelname ontvangen.
Op het Bewijs van Deelname zijn  de behaalde modulen vermeld met de daarbij behorende studiepunten.
Het Bewijs van Deelname kan NIET worden gebruikt om in te schrijven bij een beroepsvereniging. Het kan wel worden gebruikt om bij een beroepsvereniging, in het kader van de bij-/nascholingen, studiepunten bij-/nascholing aan te vragen. Het is aan de beroepsvereniging of zij een dergelijke aanvraag honoreert.

Deelnemers aan Bij-/Nascholingen ontvangen, na het met positief resultaat afronden van hun workshop, seminar, (korte) cursus, een Bewijs van Deelname waarmee, bij de beroepsverenigingen studiepunten kunnen worden aangevraagd in het kader van de Bij-/Nascholingsverplichting.

Overige voorwaarden

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de ‘Leveringsvoorwaarden’ (deze zijn onderaan elke bladzijde van deze website in te zien en te downloaden) en het ‘Studentenstatuut’ (wordt verstrekt bij aanvang van de opleiding).
Voor de afspraken rond het gedrag in het onderwijsinstituut verwijzen wij naar de ‘Huisregels’ (wordt verstrekt bij aanvang van de opleiding).