Diploma post-Hbo-onderwijs

Aan het eind van de opleiding, mits alle modulen met positief resultaat zijn afgerond en het eindassessment positief is afgerond, ontvangt de student een diploma.

Op het diploma zijn  de behaalde modulen vermeld met de daarbij behorende studiepunten.

Het diploma kan worden gebruikt om in te schrijven bij een beroepsvereniging en om vakdiscipline bekwaamheid of startvaardigheid aan te tonen.

Bewijs van Deelname

Studenten die, om welke reden dan ook, hun studie staken, kunnen op verzoek een Bewijs van Deelname ontvangen.

Op het Bewijs van Deelname zijn  de behaalde modulen vermeld met de daarbij behorende studiepunten.

Het Bewijs van Deelname kan NIET worden gebruikt om in te schrijven bij een beroepsvereniging. Het kan wel worden gebruikt om bij een beroepsvereniging, in het kader van de bij-/nascholingen, studiepunten bij-/nascholing aan te vragen.
Het is aan de beroepsvereniging of zij een dergelijke aanvraag honoreert.

Overige voorwaarden

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de‘Leveringsvoorwaarden’ (deze zijn onderaan elke bladzijde van deze website in te zien en te downloaden) en het ‘Studentenstatuut’ (wordt verstrekt bij aanvang van de opleiding).

Voor de afspraken rond het gedrag in het onderwijsinstituut verwijzen wij naar de ‘Huisregels’ (wordt verstrekt bij aanvang van de opleiding).