Aanbod Hbo-niveau opleidingen

Opleidingen op Hbo-niveau zijn vooral bedoelt om studenten op te leiden tot therapeut; het zijn beroepsopleidingen die leiden tot startbekwaamheid.

Binnen de (4-jarige) opleidingen worden alle onderwerpen behandelt die de (toekomstige) startend therapeut nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep. Niet alleen de vakdiscipline wordt onderwezen, maar ook een groot aantal andere onderwerpen die therapeuten nodig hebben tijdens hun praktijkvoering passeren de revue.

Naast 4-jarige opleidingen vallen onder dit aanbod ook opleidingen die, vanuit overheid / betrokken organisaties of beroepsverenigingen, van therapeuten geëist worden. Heel primair bekeken zou dat, voor de al enkele jaren geleden opgeleide therapeuten, bij-/nascholing zijn maar vanwege het specifieke karakter (en omdat ze over het algemeen langer dan 15 dagen van omvang zijn) worden ze onder de Hbo-niveau opleidingen geplaatst.