Incasso machtiging (formulier)

Als je inschrijft voor langer durend onderwijs (voor kort lopend onderwijs, zoals workshops, seminars, korte cursussen, is deze mogelijkheid niet beschikbaar tenzij duidelijk aangegeven in de beschrijving) kun je gebruik maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen via een incasso machtiging.

NB: Als je geen incasso machtiging wilt afgeven, zul je het volledige bedrag in een maal dienen te voldoen.

Je betaald, bij inschrijving, een klein deel van de prijs voor dat onderwijs (doorgaans € 150,-); de aanbetaling i.c. het inschrijfgeld.
Direct hierna download je het machtigingsformulier.
Je print het formulier uit en vult het (geheel) in. Vul svp in met blokletters en een rode of zwarte pen; zorg dat alles goed leesbaar is.
Na invulling stuur je het, ondertekende, formulier per post aan Prevenzis.
Je bent (definitief) ingeschreven als Prevenzis je aanbetaling/inschrijfgeld EN het machtigingsformulier heeft ontvangen.

NB: Zou onderwijs waarvoor jij je hebt ingeschreven, en de aanbetaling/inschrijfgeld hebt betaald, niet doorgaan dan ontvang je uiteraard je aanbetaling/inschrijfgeld retour. Voor overige regelingen verwijzen we naar onze leveringsvoorwaarden.

Prevenzis zal hierna, in gelijke termijnen, betalingen innen van jouw bankrekening (zorg wel voor voldoende saldo), waarbij de laatste betaling zal worden geïnd bij de start van de maand waarin jouw opleiding afgerond zal worden.

Denk er svp aan, dat je bij meerjarig onderwijs (zoals bij de opleiding tot neuromusculair triggerpointtherapeut) jaarlijks een nieuw machtigingsformulier dient op te sturen.
Omdat je jaarlijks ‘opnieuw’ inschrijft voor een volgend studiejaar, dien je specifiek voor dat (studie-)jaar een incasso machtiging te verstrekken.

Je kunt het FORMULIER HIER DOWNLOADEN.