Aanbod Informatief, Leerzaam, Oefening of Preventie

Sinds kort biedt Prevenzis bijeenkomsten aan voor niet-therapeuten. Iedereen kan aan dit aanbod deelnemen, er gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Het mag helder zijn dat bij Prevenzis enorm veel kennis aanwezig is, dankzij het onderwijsteam, en dat een deel van die kennis niet uitsluitend voor therapeuten interessant is. Deels zou deze informatie, veelal met vereenvoudigde inhoud, enorm informatief kunnen zijn voor Nederlanders: denk bijvoorbeeld aan informatie over voeding ,vaccinatie, enzovoort

Ook zou een deel erg leerzaam kunnen zijn voor hen die daar belangstelling voor hebben, denk bijvoorbeeld aan vaccinaties, hoog-sensitieve kinderen, enzovoort.

Daarnaast zoeken veel Nederlanders mogelijkheden om, op regelmatige basis, zichzelf te oefenen. Bij oefening valt te denken aan yoga, tai-chi, qigong, enzovoort.

Niet in de laatste plaats biedt Prevenzis hier bijeenkomsten aan die in het kader van Leefstijlgeneeskunde, vallen onder preventie. Deze bijeenkomsten zullen vooral in de vorm van ‘wat te doen bij …’, ‘hoe kan ik beter …’, enzovoort, aangeboden worden.
Hoewel Visualisatie en meditatie enerzijds onder de oefeningen kunnen vallen, plaatst Prevenzis deze liever onder de preventie, immers; door op de juiste wijze tot rust te komen, jezelf te begrijpen, kun je veel later ongemak voorkomen.