Vaccinatie (informatief/leerzaam)

Minimaal aantal deelnemers: 10

Docent: Nico Smits

Leslocatie: Ommen

Datum: 22 mei 2019, van 14.00 tot 16.00 uur of
Datum: 22 mei 2019, van 19.00 tot 21.00 uur

In de media zien we steeds meer discussie over vaccinatie.
We hebben het dan voornamelijk over vaccinatie voor kinderziekten maar alle overige vaccinaties kennen dezelfde problematiek

Ouders die pas een kind hebben gekregen, laten dat kind veelal zonder verder na te denken vaccineren als zij weer eens bij het consultatiebureau (CB) komen. Op zich niet zo vreemd want alle informatie die deze ouders ontvangen (van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) en het Rijks Vaccinatie Programma (RVP))  is er op gericht om ze aan te zetten tot vaccineren. Dat ouders hierin een keuze hebben is wel ergens in hele kleine lettertjes vermeld maar aangezien de informatie niet of nauwelijks wordt gelezen, wordt nauwelijks bemerkt dat ouders daadwerkelijk een keuze hebben.

Een bijkomend probleem is de wijze waarop de informatie is geformuleerd:
RIVM en RVP wijzen er vooral op dat vaccinaties voor (toekomstige) kinderen noodzakelijk zijn om deze kinderen te beschermen en dat de verschillende kinderziekten waarvoor gevaccineerd wordt tot de ‘dodelijke’ ziekten behoren.
Sterker nog: als de minimale vaccinatiegraad zou worden gehaald (94 tot 96% van de kinderen gevaccineerd) dan zouden we met elkaar zelfs kinderziekten uitroeien.

Op internet, in folders bij (kinder-)artsen en verloskundigen vinden we dezelfde informatie. Veelal blijkt, bij enig onderzoek, dat hier kortweg de ‘adviezen’ van het RIVM worden weergegeven en het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) wordt gepromoot. Vaak zijn het zelfs folders die door RIVM/RVP worden uitgegeven.
De ‘adviezen’ van het RIVM/RVP zijn grotendeel (mogelijk: geheel) gebaseerd op onderzoeksmateriaal dat bijna uitsluitend afkomstig is van de vaccinfabrikanten. Aangezien dat een vorm van ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’ is, is dat niet bepaald de meest betrouwbare bron te noemen.

Helaas is (schijnbaar) weinig onafhankelijk onderzoek beschikbaar (en veel onderzoek verdwijnt bijvoorbeeld snel van internet als het de negatieve gevolgen van vaccinatie betreft) en het onderzoek dat beschikbaar is uit onafhankelijke bron, komt vooral uit op de conclusie dat vaccinatie helemaal niet te adviseren is, kinderziekten zeer zelden een dodelijke (of zelfs ernstig) verloop hebben, en nog erger: dat de negatieve gevolgen van vaccinatie mogelijk kwalijker zijn dan het beoogde effect.

Steeds meer (aanstaande) ouders beginnen zich te realiseren dat vaccinatie helemaal niet ‘verplicht’ is; het is een keuze die je maakt als ouder. Een keuze die gebaseerd moet zijn op informatie waarbij zowel de positieve als de negatieve consequenties helder zijn/worden.

Juist aan de informatie over de negatieve consequenties ontbreek het in hoge mate.

In hoge mate worden (aanstaande) ouders die zich vooraf goed informeren en breed informatie zoeken, afgeschilderd als dwaze gelovigen, misleidde ouders, anti-vaxxers (terwijl ze juist helemaal niet ‘anti’ zijn maar slechts ‘goed geïnformeerd’), enzovoort.

Gebruikers van middelen worden geacht zich te informeren over het middel dat ze gebruiken, daarvoor zijn de bijsluiters bij geneesmiddelen toegevoegd. Vreemd genoeg ontvangen ouders slechts heel zelden (en dan nog alleen als ze daar specifiek om vragen) een bijsluiter van een vaccin (waarbij opmerkelijk genoeg twee verschillende bijsluiters met daarop volkomen verschillende informatie beschikbaar zijn: een voor artsen en een voor leken).
Aangezien direct daarop het betreffende kind wordt/is gevaccineerd, hebben ouders geen enkele kans om zich vooraf te informeren: het vaccin is immers al toegediend.