Kort-onderwijs op post-Hbo-niveau

Onderwijs op post-Hbo-niveau is per definitie altijd een vorm van ‘kort onderwijs‘.
Immers: in onderwijs op post-Hbo-niveau wordt al uitgegaan van een behaald diploma op Hbo-niveau, waardoor het betreffende onderwijs daarop voortborduurt en verdieping/verbreding levert.

post-Hbo-onderwijs heeft doorgaans een omvang van een tot twee jaar.

Het mag evident zijn, dat ‘onderwijs op post-Hbo-niveau’nimmer een (volledige) beroepsopleiding kan zijn; het is een uitbreiding, verbreding of verdieping op een voorliggende beroepsopleiding.

Naar Toelatingseis post-Hbo-onderwijs

knop: LEES VERDER