Na afronding van de opleiding Medische Basiskennis voldoe je aan de eisen van PLATO en ontvang je een Prevenzis diploma, geaccrediteerd door CPION.

Na afronding van de opleiding heb je kennis over de oorzaak, het verloop en de behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Je bent in staat om een professionele anamnese af te nemen en weet wat een goede diagnosestelling inhoudt. Je ben je bewust van jouw mogelijkheden én beperkingen in therapeutische zin en herkent situaties waarin je de cliënt dient door te verwijzen.

Onderwerpen

Om een goede therapeut te worden en te blijven is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben over het functioneren van mensen. In de MBK opleiding leer je over de wettelijke kaders van de zorg in Nederland, en je rechten en plichten als therapeut. Zodat je weet hoe de zorg in Nederland in elkaar steekt, wie wat doet en waar er grenzen aan je vak als therapeut zijn.

Deze kennis uit les 1 is een basis om vervolgens meer te gaan leren over anatomie en fysiologie van de mens. Met de kennis erbij over het ontstaan van ziekten en aandoeningen (pathofysiologie en pathologie gaat de docent (integraal werkend sportarts Ria van Rooijen) interactief en praktisch met de studenten aan de slag. En dan wordt het leuk!

De lessen worden thuis voorbereid door het met hulp van vragen en opdrachten vooraf bestuderen van een deel van de anatomie, fysiologie, pathofysiologie en pathologie. In de les wordt de bestudeerde stof per orgaanstelsel verdiept en wordt er interactief gewerkt met casuïstiek en voorbeelden. Zodat het diagnostisch proces met het afnemen van een goede anamnese en met klinisch redeneren wordt geleerd toe te passen. Per les gaat dat makkelijker worden! Per les wordt de kennis verdiept en zal de student samenhang gaan ontdekken.

Na afloop van een opleiding medische basiskennis is de therapeut in opleiding in staat om de therapeutische basishouding bewust te gebruiken, op een professionele manier een anamnese af te nemen, rode vlaggen en daarmee de grenzen van het eigen vak te herkennen en adequaat door te verwijzen. Met de opleiding wordt zodoende tevens een basis gelegd om te kunnen gaan samenwerken met de huisarts en de fysiotherapeut

Toetsing

Elke lesdag wordt afgesloten met een kleine open boek toets (20 vragen) over de lesstof die die dag is behandeld. Ter voorbereiding hierop bestudeer je de leerdoelen voor die dag en maak je oefenvragen.

In je portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. Het werken met een portfolio geeft de mogelijkheid om jouw eigen ontwikkeling meer richting te geven en deze voor jezelf en anderen zichtbaar te maken.

Het gemiddelde van de behaalde scores op de lesdagtoetsen tellen samen voor 60% mee in het eindcijfer voor de schriftelijke toetsing. Aan het einde van het studiejaar volgt een toets over pluis/niet pluis situaties waarvan het resultaat voor 40% meetelt.

  • De opleiding Medische Basiskennis wordt gegeven door hoofddocent Ria van Rooijen, sportarts en AVIG-arts natuurgeneeskunde met vele jaren ervaring in het doceren van MBK-opleidingen. Ria is in de jaren 80 opgeleid tot fysiotherapeut, daar hoorde toen ook een gedegen massageopleiding bij, gedurende 3 jaar. Daarna heeft zij gewerkt als fysiotherapeut en heeft geneeskunde gestudeerd, gevolgd door de specialisatie sportgeneeskunde. Ria is gedreven en nieuwsgierig en heeft zich verder ontwikkeld tot AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde. Zij houdt spreekuren bij Vrouw & Klinieken. Zij deelt graag wat van haar kennis in deze opleiding.
  • De module wordt afgesloten met een mondeling assessment.
  • De MBK opleiding is bij Prevenzis is geaccrediteerd door CPION voor 40 EC
  • Omvang: 12 lesdagen en 11 zoombijeenkomsten (tussen de lesdagen door)

Lesplanning 2023

MaartLes 1/12 Vrijdag 31 maart 
AprilLes 2/12 Zaterdag 15 april
 Les 3/12 Zaterdag 29 april (online)
MeiLes 4/12 Vrijdag 5 mei (online)
Juni Les 5/12 Vrijdag 9 juni
Les 6/12  Vrijdag 30 juni
JuliLes 7/12 Zaterdag 1 juli
SeptemberLes 8/12 Vrijdag 8 september
Les 9/12 Zaterdag 9 september
 Les 10/12 Vrijdag 29 september
Les 11/12 Zaterdag 30 september
 OktoberLes 12/12 Vrijdag 13 oktober
Schrijf u hier in met startdatum 31 maart 2023

Locatie: Prevenzis, Haven West 7731 GS Ommen (tenzij anders vermeld)