Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische basiskennis beschikken, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Onder andere het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Na afronding van de opleiding Medische Basiskennis voldoe je aan de eisen van PLATO en ontvang je een Prevenzis diploma, geaccrediteerd door CPION.

Na afronding van de opleiding heb je kennis over de oorzaak, het verloop en de behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Je bent in staat om een professionele anamnese af te nemen en weet wat een goede diagnosestelling inhoudt. Je ben je bewust van jouw mogelijkheden én beperkingen in therapeutische zin en herkent situaties waarin je de cliënt dient door te verwijzen.

Onderwerpen

Om een goede therapeut te worden en te blijven is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben over het functioneren van mensen. In de MBK opleiding leer je over de wettelijke kaders van de zorg in Nederland, en je rechten en plichten als therapeut. Zodat je weet hoe de zorg in Nederland in elkaar steekt, wie wat doet en waar er grenzen aan je vak als therapeut zijn.

Deze kennis uit les 1 is een basis om vervolgens meer te gaan leren over anatomie en fysiologie van de mens. Met de kennis erbij over het ontstaan van ziekten en aandoeningen (pathofysiologie en pathologie gaat de docent (integraal werkend sportarts Ria van Rooijen) interactief en praktisch met de studenten aan de slag. En dan wordt het leuk!

De lessen worden thuis voorbereid door het met hulp van vragen en opdrachten vooraf bestuderen van een deel van de anatomie, fysiologie, pathofysiologie en pathologie. In de les wordt de bestudeerde stof per orgaanstelsel verdiept en wordt er interactief gewerkt met casuïstiek en voorbeelden. Zodat het diagnostisch proces met het afnemen van een goede anamnese en met klinisch redeneren wordt geleerd toe te passen. Per les gaat dat makkelijker worden! Per les wordt de kennis verdiept en zal de student samenhang gaan ontdekken.

Na afloop van een opleiding medische basiskennis is de therapeut in opleiding in staat om de therapeutische basishouding bewust te gebruiken, op een professionele manier een anamnese af te nemen, rode vlaggen en daarmee de grenzen van het eigen vak te herkennen en adequaat door te verwijzen. Met de opleiding wordt zodoende tevens een basis gelegd om te kunnen gaan samenwerken met de huisarts en de fysiotherapeut

Toetsing

Elke lesdag wordt afgesloten met een kleine open boek toets (20 vragen) over de lesstof die die dag is behandeld. Ter voorbereiding hierop bestudeer je de leerdoelen voor die dag en maak je oefenvragen.

In je portfolio worden gedurende deze module uitwerkingen verzameld van verwerkingsopdrachten. Het werken met een portfolio geeft de mogelijkheid om jouw eigen ontwikkeling meer richting te geven en deze voor jezelf en anderen zichtbaar te maken.

Het gemiddelde van de behaalde scores op de lesdagtoetsen tellen samen voor 60% mee in het eindcijfer voor de schriftelijke toetsing. Aan het einde van het studiejaar volgt een toets over pluis/niet pluis situaties waarvan het resultaat voor 40% meetelt.

  • De opleiding Medische Basiskennis wordt gegeven door hoofddocent Ria van Rooijen, sportarts en AVIG-arts natuurgeneeskunde met vele jaren ervaring in het doceren van MBK-opleidingen.
  • De module wordt afgesloten met een mondeling assessment.
  • De MBK opleiding is bij Prevenzis is geaccrediteerd door CPION voor 40 EC
  • Omvang: 12 lesdagen en 11 zoombijeenkomsten (tussen de lesdagen door)
Ria van Rooijen
Hoofddocent Ria van Rooijen

Lesplanning 2022/2023

September Les 1/12 Vrijdag 16 september 
Oktober Les2/12 Vrijdag 14 oktober 
 Les 3/12 Zaterdag 15 oktober 
November Les4/12 Vrijdag 18 november 
December Les 5/12 Vrijdag 2 december 
December Les 6/12  Zaterdag 10 december 
Januari Les 7/12 Vrijdag 13 januari 
 Les 8/12 Zaterdag 14 januari 
Februari Les9/12 Vrijdag 3 februari 
 Les 10/12 Zaterdag 4 februari 
Maart Les 11/12 Vrijdag 17 maart 
 Les 12/12 Zaterdag 18 maart 
Schrijf u hier in met startdatum 16 september 2022

Lesplanning 2023 Startdatum maart 2023

MaartLes 1/12 Vrijdag 24 maart 
AprilLes2/12 Vrijdag 14 april
 Les 3/12 Zaterdag 15 april
MeiLes 4/12 Vrijdag 12 mei 
Juni Les 5/12 Vrijdag 9 juni
Les 6/12  Vrijdag 30 juni
JuliLes 7/12 Zaterdag 1 juli
SeptemberLes 8/12 Vrijdag 8 september
Les9/12 Zaterdag 9 september
 Les 10/12 Vrijdag 29 september
Les 11/12 Zaterdag 30 september
 OktoberLes 12/12 Vrijdag 13 oktober
Schrijf u hier in met startdatum 24 maart 2023