NeuroMusculaire Triggerpointtherapie

Docent: afhankelijk van de module

Leslocatie: Ommen

Start: september 2020
U kunt alvast vooraanmelden via mail.

De opleiding NeuroMusculair Triggerpointtherapeut (NMT-4) is een 4-jarige (beroeps-)opleiding op Hbo-niveau.
In totaliteit omvat de opleiding 240 EC aan studiepunten, hetgeen overeenkomt met 6720 uur studiebelasting (contacturen + zelfstudie-uren + toetsen). Elk studiejaar komt overeen met 60 EC studiepunten (= 1680 uur studiebelasting).

De opleiding is opgezet rond onderliggende theorie met ruime aandacht voor praktijk.
Bij een groot aantal van de modulen, vanaf het 1e studiejaar, worden stage-opdrachten gegeven. Deze opdrachten dient de student binnen een praktijk-setting (onder toezicht) uit te voeren, waarna hierover een verslag wordt geschreven dat wordt toegevoegd aan het voortgangs-portfolio.

Onderdeel van de opleiding vormt het behalen van het vereiste diploma Medische BasisKennis (MBK).
Onze MBK-opleiding, opgenomen in de opleiding, is SNRO geaccrediteerd.

De opleiding is als volgt, uit modulen, samengesteld:

Om een module succesvol/positief af te ronden, dienen alle toetsen verbonden aan dat module, met een positief resultaat te zijn afgerond. Tijdens een studiejaar worden, voor elke toets (met uitzondering van Stage), twee kansen aangeboden. Indien een student een module niet positief kan afronden in twee toetsen, is hij daarna aangewezen op de toetsen die het jaar daarop worden aangeboden, tenzij hij extra toetsen, tegen betaling, afneemt.