Opname webinar van Pierre Capel nu beschikbaar

Op 28 mei 2020 verzorgde prof. dr. Pierre Capel (immunoloog) voor Prevenzis een 1 uur durend webinar met als titel “Wat doet angst voor een virus met uw immuunsysteem”.

Prof. Dr. Pierre Capel.

Dit webinar paste natuurlijk perfect in deze tijdsperiode.

NB: Pierre is ook de schrijver van het boek “Het Emotione DNA”. Dit boek is verkrijgbaar in onze webshop ( >> LINK << ) of via de boekhandel.

In korte tijd melden zich ruim 300 deelnemers aan die, grotendeel maar lang niet allemaal, een min of meer professionele belangstelling voor het onderwerp hadden vanuit hun beroep in de zorg. Erg prettig was, dat een behoorlijk deel van de deelnemers niet vanuit professionele belangstelling aangemeld was, maar juist vanuit persoonlijke belangstelling (de zogenaamde ‘leken’).

Met een korte toelichting op het immuunsysteem en de werking/functie van virussen, maakte Pierre al heel snel de vergelijkingen met, en daarmee de overstap naar, het coronavirus.

Niet alleen het bijzondere van dit coronavirus (RNA-type) en de wijze waarop het in het menselijk lichaam binnendringt en zich nestelt in de cellen om te kunnen overleven werd besproken.
Pierre vertelde ook uitgebreid hoe snel het coronavirus muteert en hoeveel verschillende mutaties dat tot gevolg heeft. Dat van daaruit de overstap naar de aangekondigde ontwikkeling van een vaccin, en de schier onmogelijke opgave die dit inhoud vanwege juist dat grote aantal mutaties, werd gemaakt was niet alleen logisch maar ook bijzonder verhelderend.

In het kader van de, door de overheid voorgehouden ‘nieuwe normaal’-situatie, besprak Pierre ook de verschillende maatregelen die genomen werden om beperking van de verspreiding van het coronavirus te realiseren en de beperkte houdbaarheid (maatregelen zijn zinvol/belangrijk op een bepaald moment maar als dat moment voorbij is zijn ze weinig zinvol/effectief) van die maatregelen. Het gebrek aan effectiviteit van de genomen maatregelen werd door hem aangetoond aan de hand van een aantal simpele grafieken.
De bespreking van maatregelen die, vanuit immunologisch standpunt, veel zinvoller waren geweest en direct na het ontdekken van het coronavirus tot veel meer inperking hadden kunnen leiden, was voor de deelnemers bijzonder om te horen.

Aan het eind van het webinar werden nog een aantal vragen van deelnemers beantwoord door Pierre.

Na afloop van het webinar mochten wij (i.c. Pierre) van veel deelnemers complimenten ontvangen over de helderheid en begrijpelijkheid van de inhoud, de duidelijke uitleg en het inzicht dat via dit webinar werd verkregen.

Omdat veel potentiele deelnemers te laat waren met aanmelden of andere verplichtingen hadden op het moment waarop het webinar plaats vond, deed Prevenzis al eerder de belofte om het webinar op te nemen in de vorm van een filmpje.
Deze opname is inmiddels gereed en daarmee ook beschikbaar/bereikbaar voor een ieder die niet aanwezig kon zijn maar wel kennis wil nemen van de inhoud van het webinar.

Via >> DEZE LINK << is de opname verkrijgbaar in onze webshop.

Na ontvangst van de betaling, ontvang je van ons een link waarmee je de opname kunt bekijken.

Wij willen er wel op wijzen dat de opname onder copyrightbepalingen valt:

  • De link is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden doorgestuurd aan anderen.
  • (C) Op deze film berust auteursrechtelijke bescherming (copyright).
  • Deze film mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, op welke wijze dan ook, inclusief het kopiëren of beschikbaar maken voor derden, gebruik op een ander opslagmedium, in een zoeksysteem  of database, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van onderwijsinstituut Prevenzis.