Nieuw: Prevenzis komt naar je toe!

Zoals veel opleiders, zoekt Prevenzis naar mogelijkheden om therapeuten zo veel mogelijk tegemoet te komen. Prevenzis introduceert daarom een nieuw onderdeel in haar aanbod, namelijk: Prevenzis komt naar je toe!

Beroepsorganisaties voor complementaire therapeuten leggen hun leden de verplichting op om jaarlijks een vastgestelde hoeveelheid bij- & nascholingen te volgen.

Therapeuten willen uit zichzelf al hun beroep goed bijhouden en zijn doorgaans bereidwillig aan die verplichting te voldoen. Heel vaak is dan zichtbaar dat groepjes therapeuten, die elkaar kennen, lid zijn van dezelfde beroepsvereniging, of op andere wijze een band hebben, gezamenlijk bij- & nascholing(-en) volgen.

Gelijktijdig bereiken opleiders berichten dat therapeuten enerzijds moeite hebben met de kosten van scholing en anderzijds met de hoeveelheid tijd en reistijd die daarmee gemoeid is, tijd die ze niet in hun praktijk werkzaam kunnen zijn.

Achterliggend idee

Veel therapeuten beschikken over een ruimte. Uiteraard hun eigen praktijkruimte maar soms ook, bijvoorbeeld in groepspraktijken of het gebouw waarin ze gevestigd zijn, over een grotere (soms gedeelde) ruimte. Die ruimte is vaak goed bruikbaar als ruimte om onderwijs te verzorgen. Een beamer, een mogelijkheid om te projecteren (bijvoorbeeld een lichte wand) en een flip-over of whiteboard is al voldoende.

Tafels en stoelen zijn meestal wel te regelen en, waar dat nodig is, zijn wellicht één of meerdere behandeltafels beschikbaar of kunnen de deelnemers hun eigen (mobiele) behandeltafel meenemen.

Zelfs al heeft een therapeut geen eigen ruimte beschikbaar, dan is deze therapeut wel bekend in zijn/haar omgeving en weet deze mogelijk goedkope (of gratis) ruimte die gebruikt zou kunnen worden.

Zou een therapeut met deze faciliteiten, deze ruimte beschikbaar stellen (of bemiddelen voor goedkope/gratis andere ruimte) voor onderwijs, dan zou daarmee al een aanzienlijke besparing op de kosten van dat onderwijs ontstaan.

Een ander ‘pijnpunt’ zijn altijd de reiskosten naar de plaats waar het onderwijs wordt aangeboden.

Door onderwijs te laten plaatsvinden in de eigen praktijk (of de directe omgeving) kan aanzienlijk op deze kosten bespaard worden. De docent moet misschien wat verder reizen maar dat staat in geen vergelijking met de reiskosten die meerdere deelnemers besparen via dit aanbod.

Bij meerdere lesdagen achter elkaar, blijven veel deelnemers om diverse redenen overnachten in de omgeving van de lesplaats. De docent moet veelal ook overnachten maar aangezien dat in de originele leslocatie ook zou moeten, wijzigt daar weinig in. Door in de directe (eigen) omgeving onderwijs te leveren, kan uiteraard aanzienlijk bespaard worden op de overnachtingskosten; de deelnemers wonen dichtbij en hebben veelal helemaal geen kostbare overnachting nodig.

Regelmatig vallen bij- & nascholingen uit doordat er te weinig deelnemers inschrijven. Als therapeuten echter hun eigen faciliteiten beschikbaar stellen en meehelpen deelnemers te vinden, stijgt de kans dat het onderwijs door gaat aanzienlijk. Dit betekend dat er minder leeg-geplande dagen in de agenda achterblijven wegens uitvallend onderwijs.

Aanbod van Prevenzis

Heb jij, als therapeut, een ruimte beschikbaar waar Prevenzis onderwijs in kan verzorgen?

Ben jij bereid om zorg te dragen voor koffie, thee en water?

Of weet jij een geschikte goedkope ruimte met koffie/thee/water voorziening?

Heb jij, en wellicht een aantal collega’s, belangstelling voor scholing?

Dan willen wij graag samen met jou naar de mogelijkheden kijken.

Voor bijna al ons onderwijsaanbod is het noodzakelijk dat er minimaal 10 deelnemers zijn. De beschikbare ruimte moet dus voldoende zijn om  minimaal 10 deelnemers een plaats te bieden. Zijn behandeltafels nodig, dan is op elke 2 of 3 deelnemers een behandeltafel nodig. Bij 10 deelnemers zouden er bij voorkeur 4 behandeltafels beschikbaar moeten zijn.

Beschik je zelf over voldoende behandeltafels dan is dat heel mooi. Heb je niet voldoende behandeltafels dan is het eenvoudig om deelnemers te vragen een eigen (mobiele/opvouwbare) behandeltafel mee te nemen.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een beamer. Heb jij die beschikbaar dan is ook dat geregeld. Heb je geen beamer, dan heeft wellicht een van de andere deelnemers een beamer en anders zal Prevenzis iets moeten regelen. Een lichte wand om op te projecteren zal het kleinste probleem zijn.

Tijdens uitleg is regelmatig een schrijfmogelijkheid nodig voor de docent. Een flip-over of een white-board (met pennen) is daarvoor uiteraard prima geschikt. Heb je een van beiden, dan is al bijna alles aanwezig om onderwijs te verzorgen.

Wil je die faciliteiten beschikbaar stellen, dan willen wij je graag jouw deelname gratis aanbieden.

Voor de overige deelnemers zullen we dan een aangepaste kostprijs berekenen waardoor ook voor die deelnemers het aangeboden onderwijs goedkoper wordt.

Mogelijkheden

Voor de uitvoering van het onderwijs bieden wij twee mogelijkheden aan:

In-Company onderwijs

Jij hebt een aantal collega’s die dezelfde scholing willen volgen en jullie willen dat graag als gezamenlijke groep doen (Prevenzis vermeld de scholing wel op haar site maar zoekt geen deelnemers en voegt die ook niet aan de groep toe). De deelnemers blijven dus beperkt tot de groep die jullie samen vormen. De enige beperking is, dat die groep minimaal 10 en maximaal 20 betalende personen moet bevatten.

Wij doen jou een offerte voor een bedrag dat geldt voor de groep waarmee je komt. We berekenen het totaal bedrag op 10 personen (jij ontvangt de scholing gratis). Jij ontvangt de totaalrekening en rekent zelf af met de deelnemers (je stuurt dus facturen vanuit jouw praktijk naar de deelnemers). Je moet uiteraard wel de gegevens van de deelnemers aan Prevenzis doorgeven in verband met de certificaten en de registratie.

Vrije inschrijving

Jij hebt (nog) geen groep collega’s die dezelfde scholing willen volgen of de groep is kleiner dan de benodigde 10 deelnemers. Zowel jij als Prevenzis gaan op zoek naar deelnemers (Prevenzis vermeld de scholing op haar site en werft deelnemers, jij en jouw colega’s proberen ook via de jullie ter beschikking staande middelen deelnemers te werven). Deelnemers schrijven zich in via Prevenzis en Prevenzis stuurt de facturen naar de deelnemers.

Voor het te leveren onderwijs berekend Prevenzis een prijs op basis van de kostenbesparingen (jij ontvangt het onderwijs gratis), waardoor de kosten aanzienlijk lager uitvallen. In die berekening verwerken we een staffel-korting: hoe meer deelnemers, hoe goedkoper het onderwijs (minimaal 10, maximaal 20 betalende deelnemers).

Doordat jij, de deelnemers en Prevenzis deelnemers werven, is de kans dus veel groter dat het onderwijs door gaat en, naar mate jullie meer deelnemers werven kan het onderwijs steeds goedkoper worden.

Welk onderwijs

In principe is al het onderwijsaanbod van Prevenzis geschikt om op locatie te verzorgen.

Wel dien je er rekening mee te houden dat één-dags onderwijs (workshops, seminars, enz.) en kort onderwijs (korte cursussen) eenvoudiger te plannen zijn dan bijvoorbeeld post-hbo onderwijs dat een jaar duurt of zelfs een 4-jarige opleiding.

In de overeenkomst zullen we dan ook, bij langer durend onderwijs, vastleggen dat gedurende de loop van het onderwijs de faciliteiten beschikbaar moeten blijven. Mocht, om oorzaken waarop beide partijen geen invloed hebben, de faciliteiten komen te vervallen, dan zijn we uiteraard gedwongen om de prijs te herberekenen en in rekening te brengen.

Formulier

Om snel tot afspraken te kunnen komen, heeft Prevenzis op haar site een AANMELD FORMULIER beschikbaar gemaakt.

Wil je meer weten over deze prachtige mogelijkheid om zowel kosten als tijd te besparen en toch te voldoen aan de scholingseisen? Vul dan het formulier in en laat ons een aanbod doen.

Namens Prevenzis,

Nico & Mariëlle