Fascia, de basis

175,00

Beschrijving

Fascia is iets wat je veel tegen komt als onderwerp van scholingen. In deze nascholing wordt de basis op een rij gezet. Er wordt medische basiskennis herhaald en verdiept. Op een praktische manier. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar praktijk. Deze dag wordt aangeboden in samenwerking met Esoterra Massage Opleidingen.

Het is een fysieke lesdag met aandacht voor:

o Geschiedenis van de anatomie, fascia onderzoek.

o Van macroscopisch naar microscopisch en terug: uitleg over fascia (macroscopische structuur, cellen, vezels, receptoren, communicatie, fysiologie, voeding en beweging)

o Wat vertelt een patiënt als fascia niet goed functioneert?

o Wat kun je in je lichamelijk onderzoek tegenkomen?

o Grenzen van wat een therapeut kan; wanneer verwijzen/samenwerken? Naar/met wie?

Aanbevolen literatuur

Fascia, wat het is en wat het doet, David Lesondak

Doelgroep

Deze lesdag is speciaal voor therapeuten die ‘hands-on’ werken en voor therapeuten die een nascholing MBK willen doen.

Praktische Informatie

Locatie: bij Prevenzis, Haven West 9, 7731 GS Ommen of bij Esoterra massage opleidingen, P.C. Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven

Data: vrijdag 18 november in Ommen en vrijdag 16 december in Bilthoven

Tarief: € 175,- ex btw.

Tijden: 9-17 uur

Accreditatie: bij CGO voor 0,5 EC (in aanvraag)

Docent

Ria van Rooijen, fysiotherapeut niet praktiserend, sportarts en AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde. Ria is een ervaren MBK-docent (en tevens Hoofd Opleidingen bij Prevenzis). Met haar uitgebreide kennis en ervaring geeft zij heel praktische lessen waarbij de studenten interactief worden uitgenodigd hun kennis uit te breiden. Je gaat naar huis met extra kennis en vaardigheden om daadwerkelijk beter te begrijpen wat fascia is en wat het doet en hoe je die kennis in je praktijk zou kunnen gebruiken.