Ondernemerschap in de zorg

348,76

16 op voorraad

Beschrijving

Deze scholing is voor eenieder die gaat beginnen of net begonnen is met het opzetten en draaien van een eigen praktijk. Eindelijk klaar met jaren van studeren en nu aan de slag. Is het inderdaad zo simpel? Een naambord op de voordeur bevestigen en dat is alles? Of komt er toch meer bij kijken om zowel een goede ondernemer, als ook een goede therapeut te zijn?

Wat kun je na deze scholing?

Na het volgen van deze scholing kun je bij jezelf controleren of jouw praktijk en/of jouw kennis van de Nederlandse wetgeving inderdaad voldoende is om niet alleen een goede therapeut, maar ook een goede ondernemer te zijn. Daarnaast kun je zelfstandig een goede boekhouding voeren en cliëntendossiers opbouwen en beheren. Ook heb je meer inzicht in de regelgeving die er is en waar je je als therapeut en ondernemer volgens de Nederlandse wetgeving aan dient te houden. Je kunt door efficiënter je administratie bij te houden, meer tijd en aandacht besteden aan je cliënten. Verder leer je een methodische aanpak voor je boekhouding. Hierdoor kun je je terugkerende aangifte omzetbelasting (4x per jaar) makkelijker en sneller doen en wordt je praktijkvoering alleen maar efficiënter. Na deze scholing kun je dan ook direct aan de slag.

Waarom deze scholing?

De maatschappij verwacht dat elke Nederlander de Wet kent en zich daaraan zal houden, zeker als het gaat om de zorg met alle regelgeving daarvan. Niet alleen onze Overheid, maar ook de Zorgverzekeraars stellen jaarlijks hun eisen bij en deze worden doorgaans steeds zwaarder. Als therapeut én ondernemer moet je dan ook voorkomen, dat je ten ondergaat aan deze overvloed aan regelgeving. Goede kennis is de basis. Niet alleen voor de Overheid en Zorgverzekeraars, maar ook voor jou als therapeut. Door goed geïnformeerd te zijn over de geldende wet- en regelgeving en je daarnaast te houden aan de Beroepscode van je eigen Beroepsvereniging, kun je voor een groot deel voorkomen dat er klachten ontstaan. Maar als die toch ontstaan, is er sinds 2015 de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’ (Wkkgz). Door deze Wkkgz is m.n. de cliënt die gebruik maakt van een ‘zorgaanbieder’ veel beter beschermd. Hier vallen alle soorten zorgaanbieders onder, dus ook jij als therapeut. Dit heeft dus een direct effect op hetgeen dat van iedere zorgverlener verwacht wordt en waar die op allerlei gebieden wettelijk vastgelegd aan moet voldoen. De controles op de naleving hiervan worden uitgevoerd door of namens de Inspectie Gezondheidszorg en/of de Belastingdienst. Een belangrijk aspect is het nu kunnen toekennen van een financiële schadevergoeding aan een klager, tot een maximum van € 25.000,=. Dit gebeurt door een Geschillencommissie, mits uiteraard de ingediende klacht gegrond is verklaard. Deze schadevergoeding zal de therapeut zelf moeten gaan betalen. Iedere therapeut in Nederland dient zich hiervan goed bewust te zijn en ervoor te zorgen, dat hij/zij goed verzekerd is. Er zal hierover tijdens deze bijscholing uitgebreid op ingegaan worden.

Andere suggesties…