Samenwerken in de 1e lijn

175,00

Samenwerken met de huisarts en de fysiotherapeut

Hoe schrijft u een verwijsbrief? Wat heeft de huisarts nodig om met u als complementair therapeut te gaan samenwerken? En de fysio?

In deze nascholing leert u meer over hoe dokters zorgen voor hun kwaliteitsbewaking, hoe het werkt in de zorg en gaat u praktisch en interactief aan de slag met nadenken over hoe u als complementair therapeut kwaliteit levert. Wat kunt u zelf? Waar vult u de huisarts aan? Waar vult u de fysio aan? U leert over de samenwerkingsverbanden in m.n. de eerstelijns zorg en hoe u daar als therapeut een plekje in zou kunnen verwerven.

16 op voorraad

Beschrijving

Inhoud:

Hoe schrijft u een verwijsbrief? Wat heeft de huisarts nodig om met u als complementair therapeut te gaan samenwerken? En de fysio?

In deze nascholing leert u meer over hoe dokters zorgen voor hun kwaliteitsbewaking, hoe het werkt in de zorg en gaat u praktisch en interactief aan de slag met nadenken over hoe u als complementair therapeut kwaliteit levert. Wat kunt u zelf? Waar vult u de huisarts aan? Waar vult u de fysio aan? U leert over de samenwerkingsverbanden in m.n. de eerstelijns zorg en hoe u daar als therapeut een plekje in zou kunnen verwerven.

· Er wordt een overzicht gegeven van wat huisartsgeneeskunde inhoudt, inhoudelijk en organisatorisch. En wat u daar als therapeut van kunt merken. Datzelfde doen we voor de fysiotherapie en eventueel een andere beroepsgroep, indien dat voor de deelnemende therapeuten vanuit hun achtergrond van belang is. Dit wordt interactief gedaan.

· Terminologie en definities binnen kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde. Als voorbeeld worden het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht. Het CanMeds competentieprofiel wordt toegelicht, evenals wat van de beroepsoverstijgende wet- en regelgeving. Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van uw praktijk goed te houden en waar nodig te verbeteren? Welke kwaliteit verbeter instrumenten zou u kunnen gebruiken. Hoe formuleert u uw doelen SMART? Deze aspecten gaan we met elkaar bespreken.

· Praktijk oefening komt aan de orde door middel van een casus uit uw eigen praktijk of van een collega. U gaat een conclusie en plan van behandeling formuleren. Vervolgens maakt u zelf een conceptbrief op voor de huisarts van de cliënt. De brieven worden deels besproken gedurende de praktijk oefening. U krijgt een format van een dergelijke brief mee.

· U ontvangt een beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) e.a. Een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering wordt gegeven.

· We bespreken tevens de grenzen van wat u als therapeut kunt doen en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Hoe schrijft u een brief aan een huisarts? Tijdens de lesdag gaan we ook in gesprek over hoe u contact legt met een huisarts in de buurt en wat u daarvoor nodig hebt.

Docent:

Ria van Rooijen, fysiotherapeut niet praktiserend, sportarts en AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde. Ria is een ervaren MBK-docent (en tevens Hoofd Opleidingen bij Prevenzis). Zij was jarenlang o.a. visitator en voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Zij is o.a. coach bij de peer review van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Met haar uitgebreide kennis en ervaring geeft zij heel praktische lessen waarbij de studenten interactief worden uitgenodigd hun kennis uit te breiden. Je gaat naar huis met extra kennis en vaardigheden om daadwerkelijk te gaan samenwerken met huisartsen en fysiotherapeuten.

Leslocatie:

bij Prevenzis, Haven West 9, 7731 GS OMMEN of bij Esoterra massage opleidingen, P.C. Staalweg 50, 3721 TJ Bilthoven.

Datum:

Vrijdag 27 januari 2023 van 10.00-17.00 uur in Ommen. 

Kosten:

€ 175,- inclusief water/koffie/thee en verse soep tussen de middag. U neemt uw eigen lunch mee.

Accreditatie:

In aanvraag bij KTNO 0.5 ects.

NGS: 6 punten

Doelgroep:

Voor alle therapeuten, coaches en andere gezondheidsprofessionals die graag meer willen samenwerken met (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Toelatingsvoorwaarde:

Een vakopleiding en diploma Medische Basiskennis.

Omvang en resultaat:

1 lesdag van 10.00-17.00 uur.

Voorbereiding en aanbevolen literatuur:

Er is een voorbereiding met huiswerkvragen voor deze nascholing. Met deze vragen kijk je alvast naar het kwaliteitsdenken in de reguliere zorg en kun je reflecteren over wat je daar als therapeut van kunt leren. Je wordt gevraagd om een anonieme casus uit je praktijk mee te nemen naar de lesdag. Bijvoorbeeld een casus met wat ‘;haken en ogen’, of inhoudelijk lastig, of waarbij je twijfel had, of waarbij een rode vlag aanwezig was.

Aanbevolen literatuur:

Opzet lesdag:

Wij starten de lesdag met het inventariseren van de knelpunten die u als therapeut ervaart.

  • Er wordt een overzicht gegeven van wat huisartsgeneeskunde inhoudt, inhoudelijk en organisatorisch. En wat u daar als therapeut van kunt merken. Datzelfde doen we voor de fysiotherapie en eventueel een andere beroepsgroep, indien dat voor de deelnemende therapeuten vanuit hun achtergrond van belang is. Dit wordt interactief gedaan.
  • Terminologie en definities binnen kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde. Als voorbeeld worden het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht. Het CanMeds competentieprofiel wordt toegelicht, evenals wat van de beroepsoverstijgende wet- en regelgeving. Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van uw praktijk goed te houden en waar nodig te verbeteren? Welke kwaliteit verbeter instrumenten zou u kunnen gebruiken. Hoe formuleert u uw doelen SMART? Deze aspecten gaan we met elkaar bespreken.
  • Praktijk oefening komt aan de orde door middel van een casus uit uw eigen praktijk of van een collega. U gaat een conclusie en plan van behandeling formuleren. Vervolgens maakt u zelf een conceptbrief op voor de huisarts van de cliënt. De brieven worden deels besproken gedurende de praktijk oefening. U krijgt een format van een dergelijke brief mee.
  • U ontvangt een beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst e.a. Een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering wordt gegeven.
  • We bespreken tevens de grenzen van wat u als therapeut kunt doen en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Hoe schrijft u een brief aan een huisarts?

Andere suggesties…