Randvoorwaardelijke informatie opleidingen:

Naast de informatie over het aangeboden onderwijs, is ook nog een scala aan informatie beschikbaar dat gezien kan worden als ‘onderwijs-overstijgend’.
Het gaat daarbij om regelingen die gelden voor een (aanzienlijk) deel van het onderwijsaanbod of informatie waarover potentiële studenten/deelnemers geïnformeerd dienen te zijn alvorens zij zich inschrijven voor onderwijsaanbod. We doelen daarbij op andere informatie dan de veel algemenere leveringsvoorwaarden, missie & visie, enzovoort, die van toepassing zijn op Prevenzis als geheel.

De bedoelde randvoorwaardelijke informatie is via de links hieronder bereikbaar.