Hieronder: Randvoorwaardelijke informatie opleidingen

Dit is een “hulpbladzijde” om de onderliggende randvoorwaardelijke informatie bereikbaar te maken.

Naast de informatie over het aangeboden onderwijs, is ook nog een scala aan informatie beschikbaar dat gezien kan worden als ‘onderwijs-overstijgend’.
Het gaat daarbij om regelingen die gelden voor een (aanzienlijk) deel van het onderwijsaanbod of informatie waarover potentiële studenten/deelnemers geïnformeerd dienen te zijn alvorens zij zich inschrijven voor onderwijsaanbod. We doelen daarbij op andere informatie dan de veel algemenere leveringsvoorwaarden, missie & visie, enzovoort, die van toepassing zijn op Prevenzis als geheel.