Studievoortgang (meerjarige opleidingen)

Voortgang

Studenten die zijn toegelaten tot een 4-jarige opleiding op Hbo-niveau ontvangen tenminste aan het einde van het 1e studiejaar een zogenaamd ‘studie-advies’.

Het studie-advies wordt opgesteld op basis van de studievoortgang en kan de volgende vorm hebben:

 • Bevorderd naar het volgende studiejaar
  De student mag zich inschrijven voor het volgende studiejaar en verder studeren;
 • Voorwaardelijk bevorderd naar het volgende studiejaar
  De student krijgt duidelijk voorwaarden op waaraan hij moet voldoen tijdens het volgende studiejaar (bijvoorbeeld een bepaalde module afronden of een werkstuk schrijven om een verworven competentie aan te tonen) en mag zich inschrijven voor het volgende studiejaar en verder studeren;
 • Negatief advies
  Prevenzis adviseert de student op basis van, grote, gebreken in de studievoortgang of attitude, de studie te staken, echter: de student kan ervoor kiezen door te studeren. Een student die na een negatief studie-advies doorstudeert krijgt aan het eind van het 2e studiejaar ALTIJD een nieuw studie-advies;
 • Bindend negatief advies
  De student heeft dermate grote studieachterstand, geeft blijk van te grote gebreken in het, als voorwaarde gestelde, niveau, of heeft grote attitudeproblemen, op basis waarvan Prevenzis beslist dat doorstuderen geen optie is. Deze student kan zich wel, na het oplossen van de problemen die leiden tot het bindend negatief advies, opnieuw inschrijven voor de opleiding).

Studie advies 2e studiejaar

In principe kan een student die toegelaten is tot het 2e studiejaar, doorstuderen tot zijn examinering. 
Echter: in voorkomende, incidentele, gevallen kan Prevenzis besluiten een student aan het eind van zijn 2e studiejaar alsnog een studie-advies te verstrekken (in ieder geval nadat aan het eind van het 1e studiejaar een ‘negatief studieadvies’ is afgegeven). Het alsdan verstrekte studie-advies heeft dezelfde strekking en waarde als een studie-advies verstrekt aan het eind van het 1e studiejaar.