Toelaatbaarheid en toelating

Toelaatbaarheid

Toelaatbaarheid opleidingen Hbo-niveau
Voor alle onderwijs op Hbo-niveau geldt, dat er een(verplicht) toelatingsniveau bestaat: Potentiële studenten dienen, voorafgaand aan (mogelijke) toelating, te beschikken over minimaal een Mbo-4 of HAVO niveau. Daarnaast wordt uiteraard een VWO-niveau of een eerder behaald (relevant) Hbo- en/of universitair-niveau geaccepteerd. Het behaalde niveau dient aantoonbaar te zijn door middel van een diploma.

Indien potentiële studenten niet over het vereiste toelatingsniveau beschikking maar ouder zijn dan 21 jaar, kunnen zij een zogenaamde 21+ toets afleggen om daarmee aan te tonen dat zij aan het vereiste niveau voldoen.

Toelaatbaarheid opleidingen post-Hbo-niveau
Voor alle jaargangen op post-Hbo-niveau geldt, dat er een (verplicht) toelatingsniveau bestaat. Potentiële studenten dienen, voorafgaand aan toelating, te beschikken over een afgeronde (relevante) opleiding op Hbo-niveau. Dat kan een opleiding op Hbo-niveau zijn binnen het complementaire domein maar ook een relevante Hbo-opleiding binnen het reguliere domein. Het behaalde niveau dient aantoonbaar te zijn door middel van een diploma.

Specifieke toelaatbaarheidseisen
Voor sommige opleidingen op Hbo-niveau en jaargangen op post-Hbo-niveau gelden specifieke toelatingseisen (denk bijvoorbeeld aan de eis ‘diploma Fysiotherapie’ voor de jaargang ‘Triggerpointtherapie voor Fysiotherapeuten’). In het geval dat specifieke toelatingseisen gesteld zijn, is dat vermeld in de informatie over het betreffende onderwijs.

Toelating

Toelating opleidingen Hbo-niveau
Alvorens potentiële studenten worden toegelaten tot een 4-jarige opleiding op Hbo-niveau, zal ALTIJD een intakegesprek plaatsvinden (met uitzondering van de opleiding MBK waarvoor geen intakegesprek plaats vind). Dit intakegesprek is vooral bedoeld om vast te stellen of de potentiële student past in en bij de opleiding die hij wil volgen. Door middel van deze ‘selectie bij de voordeur’ verwacht Prevenzis teleurstellingen bij toegelaten studenten die gaande het 4-jarig traject om vigerende redenen vastlopen en daardoor de studie, willen of moeten, staken te voorkomen.

Toelating jaargangen post-Hbo-niveau
Voor jaargangen op post-Hbo-niveau geldt dat GEEN intakegesprek plaats vind. Op basis van het inleveren van de bewijsstukken (kopie diploma’s, cijferlijsten, enzovoort) worden inschrijvers direct toegelaten.