Toelatingseis post-Hbo-onderwijs

Voor alle onderwijs op post-Hbo-niveau geldt, dat er een (verplicht) toelatingsniveau bestaat: Potentiële studenten dienen, voorafgaand aan (mogelijke) toelating, te beschikken over minimaal een (relevant) eerder behaald Hbo- en/of Hbo-niveau of universitair diploma.

Alvorens potentiële studenten worden toegelaten tot een opleiding op post-Hbo-niveau, KAN een intakegesprek plaatsvinden.
Dit intakegesprek kan plaats vinden op verzoek van de potentiële student of op initiatief van Prevenzis bij twijfel aan het benodigde niveau of attitude van de betreffende potentiële student.

Naar Diploma post-Hbo-onderwijs

knop: LEES VERDER