Uitvoering post-Hbo-onderwijs

De onderwijsbijeenkomst/les wordt verzorgd door de docent die er hierbij van uit gaat dat de studenten de (studie-)stof hebben bestudeerden vragen hebben geformuleerd.

In de onderwijsbijeenkomst/les zal vooral aandacht worden besteed aan het verdiepen en/of verbreden op de (studie-)stof en het beantwoorden van vragen (dit uiteraard naast eventuele demonstratie van praktijkhandelingen en praktijk, het oefenen door studenten van die praktijkhandelingen ter verkrijging van praktijkvaardigheid).

Hoewel niet verplicht is het aan te bevelen (en wenselijk) dat studenten tijdens de bijeenkomst/les aantekeningen maken die zij kunnen gebruiken tijdens de verwerking van de bijeenkomst/les.

Na afloop van een onderwijsbijeenkomst/les wordt van destudent verwacht dat hij zelfstandig de (studie-)stof nogmaals doorneemt, het geleerde (i.c. de tijdens de bijeenkomst/les gemaakte aantekeningen) daarin integreert en het geheel uitwerkt/bestudeerd. Daarnaast dienen opdrachten (tijdig) te worden uitgevoerd en zo nodig (tijdig) te worden ingeleverd op een wijze zoals aangegeven zal worden door de docent.

Onderwijsbijeenkomsten/lessen zijn altijd interactief. Dat betekend dat van studenten wordt verwacht dat zij actief participeren in de bijeenkomst/les. Onderwijs op post-Hbo-niveau kan geen ‘souperen’ zijn, het kan uitsluitend ‘(actief) deelnemen’ zijn. De regel ‘des te meer studenten vragen,des te meer zij (kunnen) leren’ is ook hier volledig van toepassing.

Naar Kort-onderwijs op post-Hbo-niveau:

knop: LEES VERDER