Visualisatie/Meditatie

169,00

Beschrijving

Tijdens deze kennismakingsworkshop krijgen deelnemers informatie over wat Visualisatie en Meditatie nu eigenlijk is (en wat het niet is).
Ook wordt ingegaan op de mogelijke toepassingen van deze prachtige, ondersteunende, methoden bij psycho-sociale problematiek maar ook bij fysieke problematiek.

Gedurende de workshop zullen de deelnemers, onder begeleiding van Nico, kennis maken met enkele vormen van geleide visualisatie/meditatie.

NB: Tijdens de workshop dienen mobiele telefoon geheel uitgeschakeld te worden teneinde storingen te voorkomen.

Aan het eind van deze workshop zal een inventarisatie volgen, op basis waarvan Prevenzis specifiek voor therapeuten vervolg workshops zal plannen (i.c. een korte cursus), eind 2019, zodat de deelnemende therapeuten in staat zijn deze prachtige methoden zelf in de praktijk toe te passen. Tijdens de vervolg workshops/cursus zullen meerdere vormen van visualisatie/meditatie de revue passeren.