Vaccinaties (MBK/PSBK)

169,00

Categorieën: ,

Beschrijving

Tijdens deze workshop gaan we eerst kort in op de, vrij algemeen bekende, informatie van het RIVM.

Aansluitend wordt de keerzijde van de medaille belicht: de informatie die niet bekend wordt gemaakt, de negatieve effecten, de vrije keuze.

Daarop volgend belicht Nico, vanuit zijn kennis van een groot aantal complementaire vakdisciplines, de mogelijkheden vanuit het complementaire domein.

Deze workshop is niet bedoeld om deelnemers over te halen om hun (aanstaande) kinderen niet te vaccineren. De workshop is bedoeld om breder informatie te verschaffen, complementaire mogelijkheden te bespreken en deelnemers aan te zetten om zelf te gaan denken.
In dat kader zal enige discussie tijdens de workshop ook niet uit de weg worden gegaan.

Doel van deze workshop is het informeren van deelnemers op dusdanige wijze dat zij vanuit hun functie als therapeut hun cliënten breed kunnen informeren/voorlichten (kerncompetenties van de therapeut op Hbo-niveau) en de keuze bij hun client laten.