NeuroMusculaire Triggerpointtherapie: 4e studiejaar

7.999,00

Beschrijving

Het 4e jaar NeuroMusculaire Triggerpointherapie vorm de afstudeerfase.
Gedurende dit jaar volg je minder modulen en besteed je aanzienlijk tijd aan het schrijven van je afstudeerscriptie.

Het 4e jaar gaat vooral over jou als startend beroepsbeoefenaar.

In dit jaar volg je de modulen atrogeen basis en vervolg.

Daarnaast en vooral daarna richt jij je helemaal op het schrijven van je afstudeerscriptie waarin, conform de Hbo-eisen, een onderzoek moet zijn opgenomen. Dit lijkt een eenvoudige taak maar we willen je graag waarschuwen: start op tijd en deel je tijd goed in want voordat je het weet moet je jouw scriptie presenteren en verdedigen tegenover de leden van de examencommissie. Bedenk dat, naast het eindassessment (de praktische toets van je opleiding), je zowel voor je scriptie in vorm, uitvoering en inhoud, als voor de verdediging van die scriptie, een voldoend moet halen om te kunnen slagen.

Als je dit allemaal achter de rug hebt (je weet dan al of je geslaagd bent), kun je alvast in afwachting van de diplomering een beetje uitrusten. Ben je voor je afstuderen (i.c. voor een of meer onderdelen daarvan) gezakt, dan zul je nog heel hard aan het werk moeten om samen met je medestudenten op feestelijke wijze je diploma overhandigd te krijgen.

Dit studiejaar bestaat uit de volgende modules:

Extra informatie

Termijnen betaling

In 10 termijnen, In 1x betalen