Bewegingsleer

1.359,00

Beschrijving

Doel van deze module is het adequaat kunnen analyseren van een klacht aan het bewegingsapparaat. Daartoe voert de (neuromusculair) therapeut een bewegingsfunctieonderzoek uit, rekening houdend met de bewegingsketen. Je bent in staat om beginnende blessures te herkennen die het gevolg zijn van myogene disbalans en deze binnen de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid te behandelen aan de hand van een behandelplan.

De module is zowel theoretisch als praktisch van aard. Per onderwerp wordt een theoretische basis gelegd waarna de toepassing in de praktijk geoefend wordt. Aan de hand van casuïstiek wordt het opstellen van een behandelplan geoefend. Ook worden enkele therapeutische interventies besproken en geoefend. Ter verwerking van de stof moeten portfolio opdrachten gemaakt worden. Studenten zullen door veel te oefenen in werkgroepjes en zelfstudie zich de vaardigheden eigen moeten maken.

De module is (ook) een onderdeel van de geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis .

Docent: Bonne Eigenhuis

Om toegelaten te worden tot de module Bewegingsleer dien je de modules Klassieke massage en Anatomie/Fysiologie met voldoende resultaat te hebben afgerond.

Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn:

  1. Trainingsleer;
  2. Opstellen van een behandelplan;
  3. Testen van spieren en gewrichten in de bewegingsketen;
  4. Normaliseren van spierfunctie.

Toetsing zal plaats vinden in de vorm van een schriftelijke toets en een vaardighedentoets. Ook moeten de portfolio-opdrachten positief zijn beoordeeld.
Om mee te kunnen doen aan de toetsing moet je bij minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Daarbij wordt een actieve participatie verwacht. Er kan geen voldoende resultaat voor de module gehaald worden als één of meerdere van deze onderdelen als niet voldaan zijn afgerond.