Methodisch Handelen

1.069,00

Beschrijving

In deze zeer praktische module komen onderwerpen aan de orde die alles te maken hebben met gestructureerd en zorgvuldig (be-)handelen. We doorlopen het hele behandelproces. Je krijgt training in de communicatie tussen de reguliere en aanvullende zorg (i.v.m. uitwisseling van gegevens).
Ook de grenzen van de eigen deskundigheid nemen we onder de loep, want elke deskundigheid kent zijn professionele beperkingen.
Omdat je als zorgaanbieder op de hoogte dient te zijn van de wetten in de gezondheidszorg, komen ook de juridische kaders aan de orde. Verder is er aandacht voor de relevantie van artikelen in bijvoorbeeld vaktijdschriften: het zoeken en interpreteren van teksten voor het beroepsmatig handelen.

Deze module is (ook) een onderdeel van de geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis.

Docent: Bonne Eigenhuis

Om toegelaten te worden tot de module Methodisch handelen van Prevenzis moet je:

  • De module Anatomie/Fysiologie met goed gevolg hebben afgerond of
  • In het bezit zijn van het diploma Sportmassage.

Een triggerpointtherapeut die methodisch handelt, maakt het klinisch redeneerproces transparant. Het resultaat is een cliëntendossier waarin de keuzes voor diagnostische en therapeutische middelen steeds verantwoord (kunnen) worden. In het huidige zorgsysteem in Nederland is een trend waar te nemen dat juist dit aspect van de gezondheidszorg steeds belangrijker wordt. Dit geldt ook voor de aanvullende gezondheidszorg.
Bij het klinisch redeneren gaat het hierbij niet om een proces dat gericht is op het diagnostiseren van een medische aandoening zoals artsen dat doen. Het gaat om het onderzoek naar de ervaren problemen binnen het dagelijks functioneren. De dingen die de cliënt over de klachten zegt tijdens de anamnese zijn net zo belangrijk als het resultaat van het lichamelijk onderzoek. Andere belangrijke aspecten die aan bod komen in deze module: het ontvangen van een verwijzing, het terugkoppelen naar de verwijzer en het schrijven van een verwijsbrief.

De toetsing bestaat uit het uitwerken van een casus op de laatste lesdag en een praktijktoets. Als de toetsing en het portfolio met een voldoende is beoordeeld, ben je geslaagd voor deze module.