Spinaal segment

1.899,00

Beschrijving

De praktijkgerichte module Spinaal segment geeft inzicht in het ontstaan van chronische (pijn-)klachten en de lichamelijke gevolgen van de chronische (pijn-)klachten. Daarnaast laat de docent enkele behandelmogelijkheden zien die goed passen in de ‘gereedschapskoffer’ van de (neuromusculair) therapeut (naast o.a klassieke massage en triggerpointbehandeling). Tijdens de bijeenkomsten werk je aan een aantal opdrachten waarin casussen uit de eigen praktijk worden geanalyseerd en uitgewerkt tot een adequaat behandelplan waarna behandeling volgens spinaal segment volgt.

Vereiste vooropleiding: module Klassieke massage.

Analyse van de klachten
Een aanzienlijk deel van de cliënten van de neuromusculair therapeut heeft al langer bestaande lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. In de module Spinaal Segment leer je deze klachten te analyseren vanuit het biopsychosociaal model. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

(Neuro)fysiologie van (chronische-) pijn
Als gevolg van een complex aan factoren kunnen klachten chronisch worden. Het zenuwstelsel kan als gevolg hiervan veranderingen ondergaan en overgevoelig raken. Deze sensitisatie kan blijven bestaan als de oorspronkelijke aandoening is verdwenen. Deze eigenschap van het zenuwstelsel, om zich morfologisch en functioneel aan te passen (plasticiteit), speelt een belangrijke rol bij aanhoudende klachten.

Segmentatie en embryologie
Vanuit de embryologie is de samenhang te verklaren tussen de verschillende weefsels waarin de klachten zich kunnen uiten. In de module komt het ontstaan van deze segmentale zones tijdens de embryonale ontwikkeling aan de orde.

Bindweefselspecifieke veranderingen
De gevolgen van sensitisatie van het zenuwstelsel kunnen zich onder andere uiten in weefsels van het bewegingsapparaat. Naast pijn kunnen beperkingen in het bewegend functioneren optreden als gevolg van bindweefselspecifieke veranderingen. Kennis van de anatomie (spieren, zenuwen) is nodig om bewegingsbeperkingen te kunnen verklaren vanuit betrokken weefsels.

Behandeling van klachten met een segmentale samenhang
Behalve de analyse van de klachten, leer je voorwaarden te creëren voor een effectieve behandeling: hoe kun je het zenuwstelsel desensitiseren? Bij de behandeling van chronische klachten aan het bewegingsapparaat komen diepe massagetechnieken (bindweefselmassage) en zenuwmobilisatietechnieken aan bod om het aangedane weefsel te normaliseren.
Als de cliënt goede uitleg krijgt over chronische pijn en de relatie kan leggen tussen pijn en de factoren die de sensitisatie onderhouden, is de kans op succes van de therapie groter. Na het volgen van deze module ben je uitstekend in staat de cliënt adequaat te informeren over het mechanisme achter chronische pijn.

De afronding van de module Spinaal Segment bestaat uit 2 onderdelen: de theorie toets en de praktijk toets.