Copyright bepalingen

Het is niet toegestaan om:

  • de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk, door plaatsing op een andere website, via Internet toegankelijk te maken;
  • de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, door het opslaan op opslagmedia, en/of deze informatie door bewerking van de tekst te gebruiken voor eigen doeleinden.

Uitzonderingen: Het is toegestaan om:

  • informatie waarvan een pdf-bestand beschikbaar is, op te slaan als naslagmateriaal (bijvoorbeeld; Algemene Leveringsvoorwaarden, Huisregels, enzovoort) en invulbare formulieren ten behoeve van het invullen, en daarna opsturen aan Onderwijsinstituut Prevenzis (bijvoorbeeld: incassomachtiging, enzovoort) op te slaan.

Een kopie van in te vullen formulieren mag, uitsluitend voor eigen gebruik, worden bewaard.

Copyright © 2022 Onderwijsinstituut Prevenzis
Alle rechten voorbehouden