Over prevenzis

Prevenzis is, vanaf de oprichting door Jennie Verbeek, bekend geworden en gebleven als dé opleider op het gebied van Neuromusculaire Triggerpointtherapie. De toenmalige ‘ondertitel’ was: ”Uw verzuim onder de duim: triggerpointtherapie“. In de begintijd was zelfs een service voor bedrijven beschikbaar, waarbij studenten en afgestudeerden bedrijven ondersteunden in het beperken van verzuim.
Met de 4-jarige opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie (NMT) en de daarvan afgeleide verkorte opleidingen voor fysiotherapeuten en massage therapeuten (beiden post-Hbo-niveau) werden opleidingen verzorgd met hoge kwaliteit en praktijkgerichte competenties. Door de studenten werden deze opleidingen gewaardeerd als zware maar tevens leerzame en interessante opleidingen die ruimschoots basis vormden voor de uiteindelijke beroepsuitoefening.

Met ingang van mei 2019 gaf Jennie de leiding van Opleidingsinstituut Prevenzis over aan een nieuw management. Door het nieuwe management werden, naast het verder uitvoeren van de lopende opleidingen, plannen bedacht om Prevenzis richting een gezonde toekomst verder te ontwikkelen.

Deze plannen zijn inmiddels, gefaseerd, in werking gezet.

In die plannen zijn zowel verbreding als verdieping van het onderwijs, dat Prevenzis zal aanbieden, opgenomen.

Naast onderwijs aan beroepsbeoefenaren zal Prevenzis ook bijeenkomsten en informatie gaan verzorgen voor niet-beroepsbeoefenaars/particulieren in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de titel: “Informatief en Leerzaam“. Voor het aanbod in deze categorie is geen instroomniveau vereist.

Opleidingsinstituut Prevenzis zal zich voortaan, naast de bekende opleidingen, ook bezig gaan houden met korte opleidingen/cursussen, workshops en bij- en nascholingen.

Naast NMT zullen complete beroepsgerichte opleidingen worden ontwikkeld (op Hbo-niveau) op diverse terreinen van de complementaire zorg.

Cursussen, variërend van 5 dagen tot maximaal 1 jaar worden aan het programma toegevoegd, evenals workshops en bij- en nascholingen van 1 tot 5 dagen.

In al het aanbod zal hoge kwaliteit alsmede het benodigde Hbo-niveau worden gepaard aan gedegen onderwijs, de juiste competenties en praktijkgerichtheid. Voor de verzorging van dat onderwijs worden de juiste en ervaren docenten aangezocht met daarnaast onderwijs-assistenten (OA’s) om de docenten te ondersteunen.

Docenten en OA’s krijgen, in het kader van hun didactische ontwikkeling, een aanbod / programma op het gebied van de didactiek voorgelegd om zichzelf op deze wijze verder te scholen in het verzorgen van onderwijs op Hbo-niveau.
De lesdagen Didactiek zijn ook (tegen een redelijke vergoeding) toegankelijk voor belangstellenden die (nog) geen docent of OA zijn bij Prevenzis (bijvoorbeeld docenten van andere opleiders en/of therapeuten die zich willen ontwikkelen tot docent, OA of stagebegeleider).