Missie Prevenzis

Het is de missie van Prevenzis om:

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het CAM-domein aan te bieden aan toekomstige beroepsbeoefenaars;
  • binnen dat onderwijs studenten te ondersteunen en helpen zich eigen te maken om tijdens zowel hun studie als hun toekomstige beroepsbeoefening in de eigen kracht te staan.

Tot (een van haar) neven-missies rekent Prevenzis de wijze waarop zij een goede speler wil zijn binnen het CAM-domein.

Visie Prevenzis

Met de reguliere gezondheidszorg hecht Prevenzis grote waarde aan Evidence Based Medicine.

Gelijktijdig wil Prevenzis de waarde van Practice Based Medicine, daar waar (nog) geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is, als onderbouwing voor zowel haar opleidingen als de daarin onderwezen behandelwijzen toepassen.

Binnen de huidige gezondheidszorg vormt Value Based Medicine (naast maar vaak ook boven Evidence Based en Practice Based Medicine) een steeds groter criterium voor toepassing van zowel wel als niet wetenschappelijk onderbouwde behandelwijzen.Met het steeds verder groeien van de kosten van gezondheidszorg vormt Value Based Medicine mogelijk de enige weg om tot verlaging van die kosten te komen. Prevenzis zal, daar waar mogelijk/zinvol, binnen haar opleidingen aangeven waar en op welke wijze deze opleidingen Value Based zijn.