Missie Prevenzis

Het is de missie van Prevenzis om:

  • kwalitatief goed onderwijs binnen het Complementaire en Integrale zorgdomein aan te bieden aan toekomstige beroepsbeoefenaars;
  • binnen dat onderwijs studenten te ondersteunen en helpen zich de competenties eigen te maken. Om daar tijdens zowel hun studie als hun toekomstige beroepsbeoefening profijt van te hebben, in het belang van de zorgvrager.

Tot (een van haar) neven-missies rekent Prevenzis de wijze waarop zij een goede speler wil zijn binnen het CAM- en Integrale zorgdomein.

Visie Prevenzis

Met de reguliere gezondheidszorg hecht Prevenzis waarde aan Evidence Based Medicine. Gelijktijdig is Prevenzis voor zowel het CAM- en Integrale veld overtuigd van de waarde van Practice Based Medicine voor onderzoek en praktijk.

Binnen de huidige gezondheidszorg vormt Value Based Medicine een steeds groter criterium voor toepassing van behandelwijzen (met of zonder wetenschappelijke onderbouwing). Bij de Practice Basid Evidence wordt dan ook gerekend met kostenefficiency. Met het steeds verder groeien van de kosten van gezondheidszorg vormt Value Based Medicine mogelijk de enige weg om tot verlaging van de kosten te komen. Prevenzis zal, daar waar het mogelijk of zinvol is, binnen haar opleidingen aangeven waar en op welke wijze deze opleidingen Value Based zijn.